OCMW Oostende moet sociaal verhuurkantoor nieuw leven inblazen

29 Maart 2013

Een sociaal verhuurkantoor (of kortweg SVK) huurt woningen van privé-eigenaars, om ze op haar beurt door te verhuren aan mensen die een betaalbare woning zoeken. Dit systeem bestaat in gans Vlaanderen. Oostende en Bredene vormen samen één SVK. Oostende slaagt er echter niet in haar aanbod van sociale verhuurwoningen uit te breiden en na Groen in oktober 2012 trekt ook Bredene aan de alarmbel.  Sinds 2006 daalde het aantal sociale verhuurwoningen in Oostende met een derde (van 102 naar 77). De tendens in Vlaanderen is nochtans positief, het aanbod stijgt jaarlijks met ongeveer 10%. Deze povere resultaten maken Oostende tot de hekkensluiter van alle Vlaamse centrumsteden. "Het Oostendse OCMW beheert het SVK, maar er loopt dus één en ander goed fout", zegt OCMW-raadslid Kristof Cornelis. In Bredene loopt het op wieltjes. Het woningaanbod verdubbelde sinds 2006 (van 37 naar 74). Bredene heeft ondertussen dus bijna een even groot aanbod als grote broer Oostende. Oostende heeft het dus aan Bredene te danken dat het gezamenlijke aanbod min of meer op peil blijft . In Oostende blijkt de helft van de huurders de huur te laat, of zelfs nooit te betalen. Dat probleem is in Bredene onbestaande. Ook gevallen van domiciliefraude lijken zich enkel in Oostende voor te doen.

 

"Meer en meer mensen kampen met problemen om een betaalbare woning te vinden. Zowel de Stad Oostende als OCMW moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het verwaarlozen van het sociaal verhuurkantoor moet stoppen", vindt gemeenteraadslid Collins Nweke. Het sociaal verhuren is een noodzakelijke aanvulling op de bouw van sociale woningen, die ook al met een achterstand kampt. De wachtlijst voor een sociale huurwoning staat momenteel op 414. Het grootste deel (2/3)  zijn aanvragen van Oostendse gezinnen

Groen wil dat Oostende vanaf nu alle registers opentrekt. De Oostendse sociale verhuurkantoren moeten dringend de privé-markt afspeuren naar geschikte panden en moeten de Oostendse eigenaars overtuigen van de vele voordelen die sociale verhuur voor hen biedt. Dit gebeurt echt veel te weinig. Groen doet een concreet voorstel en wees al meermaals op de unieke kansen die de huurmarkt aan de kust biedt. Eigenaars die enkel op de seizoensverhuur mikken, zouden door de SVK's warm gemaakt kunnen worden om hun panden  ook buiten het seizoen via  sociale verhuur aan te bieden. Kristof Cornelis: "Betaalbaar wonen is iets waarmee het beleid graag uitpakt, maar na woorden moeten daden volgen. In de praktijk laat men de zaken te veel op zijn beloop."

 

Kristof Cornelis, OCMW raadslid

Collins Nweke, gemeenteraadslid