Onduidelijkheid over de toekomst van jeugdhuis OHK

29 April 2016

  Tot tweemaal toe, beste schepen, heeft u in deze gemeenteraad gezegd dat het jeugdhuis OHK de huidige gebouwen zal verlaten, maar dat dat geen probleem was want er was een alternatief in De Kim. In januari van vorig jaar kwam u er zelfs samen met het bestuur mee in de krant.  

Omdat ik toch wat bezorgdheden opving besliste ik om een schriftelijke vraag in te dienen. Hierbij wou ik vooral een bevestiging van de eerdere uitspraken. Twee redelijk eenvoudige vragen.

 

    ?    Zijn de lokalen van De Kim nog steeds bedoeld voor Jeugdhuis OHK?
    ?    Is het nog steeds de bedoeling dat zij in september 2017 verhuizen naar daar zoals gemeld in de gemeenteraad van december door de schepen van jeugd?

 

Groot was echter mijn verbazing toen ik het antwoord kreeg. In dat antwoord op de SV staat expliciet vermeld dat er voor de vroegere gebouwen van De Kim nog geen toekomstpad is uitgetekend. Dat is duidelijk in tegenspraak met de eerder en ook recent herhaalde uitspraken van de schepen over het feit dat deze gebouwen bestemd zijn voor het jeugdhuis OHK.

 

Daarenboven vond ik het opmerkelijk dat er in de pers reacties verschenen van het bestuur van OHK die compleet tegenstrijdig zijn met wat de schepen beweert. De schepen houdt vast aan een piste die voor het bestuur duidelijk niet voldoet. Hij blijkt ook niet op de hoogte te zijn van de bedenkingen en geeft zelfs mee dat ze 'enthousiast' zijn. Ook worden uitspraken gedaan over het al dan niet in de gebouwen kunnen blijven die voor mij onduidelijk zijn.

 

Vandaar dus volgende vragen:

 

-    het antwoord op mijn SV stelt dat voor de gebouwen van De Kim nog geen toekomstpad is, u herhaalde meermaals het tegenovergestelde. Wat is nu de correcte informatie?

-    het jeugdhuis verkeert in de veronderstelling dat ze de huidige gebouwen in gebruik kan blijven nemen tot er een alternatief is. Er wordt echter vanuit de Stad met mogelijke kopers gecommuniceerd dat het gebouw vanaf september 2017, bij het verhuizen van de Open School, vrij staat en ter beschikking is voor eventuele afbraak in functie van een nieuw bouwproject. Graag enige verduidelijking.

-    op welke manier wordt er op dit moment nog gecommuniceerd of overlegd tussen het bestuur van OHK en uw diensten?