Onze 4 prioriteiten

09 September 2012

Onze 4 prioriteiten

Voor gezinnen en jongeren Oostende heeft nood aan meer actieve gezinnen en jonge mensen. Met Groen komt er een trendbreuk. De bouwwoede van dure appartementen komt niet ten goede aan jonge gezinnen. Van de voorziene 3000 woningen tegen 2020 willen wij de helft betaalbare gezinswoningen. De torenhoge werkloosheid pakken we aan door de unieke troeven van Oostende te versterken, denken we maar aan de haven of de maritieme industrie op de Oosteroever. Meer plaatsen in de kinderopvang wordt essentieel.Grenzen aan bouwwoede

Nu bouwt de meerderheid Oostende vol met dure appartementen in een banale architectuur ('koekendozen'). Groen wil architecturale voorwaarden koppelen aan het uitreiken van bouwvergunningen. Met ons komt er een leefbaar woonproject op de site Mediacenter: geen tweede 'Atlantik Wall'. Historisch waardevolle panden zijn de ziel van onze stad, maar al te vaak geeft de Stad toelating om erfgoed af te breken. Groen wil 2500 geregistreerde panden (Vlaamse erfgoedinventaris) tegen afbraak beschermen, gekoppeld aan hogere progressief stijgende boetes op leegstand en verkrotting.

Groene stad voor fietsers

Oostende kan een moderne visie op mobiliteit goed gebruiken. Druk autoverkeer en extra parkings in het stadscentrum zijn totaal voorbijgestreefd. Als fietser is het in onze stad verre van veilig. Groen wil Oostende laten ademen. Met groene wandelboulevards en verkeersvrije assen en pleinen in het centrum. Met 'velostrades' en fietsstraten in de Koningsstraat en langs de Visserskaai. De binnenstad kan een stuk groener. Zoals op het Mijnplein: daar vervangen we de bovengrondse parking door een groen rustpunt.

Koester de Oosteroever

De Oosteroever is geen speeltuin voor bouwpromotoren. SP.A, OpenVLD en CD&V keurden ruimtelijke plannen goed voor 1.800 dure appartementen en een gedempt visserijdok. Groen zal deze plannen zo snel mogelijk wijzigen. Wij kiezen voor de ontwikkeling van de Oosteroever vanuit haar maritiem karakter. Met een KMO-zone voor maritieme industrie rond de H. Baelskaai en de Victorialaan. Het visserijdok is voor Groen een troef, van dempen is dus geen sprake. Ook de natuurontwikkeling moet worden voltooid. Langs de Moreauxlaan plannen wij een beperkte ecologische 'Freiburg'-woonwijk.