Oostende breekt verkiezingsbelofte 2012

06 Januari 2015

Oostende breekt verkiezingsbelofte 2012

Het Oostendse bestuursakkoord voorziet op blz 1 een schuldafbouw tot 100 miljoen euro tegen 2014. Deze belofte wordt voor het zoveelste jaar op rij gebroken. Schuldafbouw is nodig als we onze stad zuurstof willen geven, want elk jaar geven we ongeveer 16 miljoen euro uit aan leninglasten. Alle overheden, op alle niveaus, beseffen dat maar al te goed. In de begroting 2014 werd 123 miljoen euro schuld vooropgesteld, voor 2015 zou de schuld zakken tot 112,8 miljoen euro schulden. De verklaring van de schepen op de raadscommissie is dat in 2014 veel minder leningen werden opgenomen dan voorzien, vandaar het grote verschil. Om hoeveel minder leningen gaat dat precies? Op zich is dit goed nieuws, maar de ervaring leert ons dat de schuldenprognoses van de Stad er vaak naast zitten. De stad vraagt zelf de schulden op bij Belfius en ING en maakt dan een eigen berekening. Bij de bespreking van het budget 2013 gaf dat al aanleiding tot grote discussies, achteraf, toen de rekening 2013 werd gepubliceerd bleek dat de oppositie het bij het rechte eind had. De enige betrouwbare bron is de officiële rekening goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze gaf voor 2013 een bedrag van 126,4 miljoen euro schulden aan: veelzeggend.

Het recente profiel van het Agentschap Binnenlands Bestuur is veelzeggend: voor 2013 heeft Oostende 1742 euro schulden per inwoner, terwijl dat voor een gemiddelde centrumstad 1470 euro is.

Wat meer is, in de schuldenprognose zitten niet de schulden meegerekend van anderen die door de Stad worden gewaarborgd: 163.000 euro (IVOO), 265.000 euro (AZ Sint-Jan), 309.000 euro (OCMW), 46,6 miljoen euro (AGSO). De totale schuldenlast die gedragen wordt door de stad Oostende overstijgt de 150 miljoen euro.

Onrustwekkend is bovendien dat een verdere schuldafbouw in de volgende jaren er niet komt. Volgens de begrotingstabel zullen de schulden in de volgende jaren niet significant dalen en zullen ze blijven schommelen tussen 112 en 110 miljoen euro. 

In het budget 2015 stijgt de totale leninglast ten opzichte van vorig jaar (periodieke aflossingen + intresten; rijen C + F). En de bedragen die we moeten uitgeven ten gevolge van onze schulden liggen al hoog. Van 15,8 miljoen euro in 2014 naar 16,1 miljoen euro in 2015. Bovendien is er in de volgende jaren geen sprake van een daling, volgens de begrotingstabellen.

De leningslast is volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur in 2014 bovengemiddeld: 226 euro per inwoner in oostende tegenover 180 euro gemiddeld in een centrumstad.

Er zijn wel veel minder nieuwe leningen gepland. Met name 14,2 miljoen euro in 2015 versus 16,9 miljoen euro in 2014.