Oostende, doe toch mee met de Statiegeldalliantie

01 Februari 2018

Oostende, doe toch mee met de Statiegeldalliantie

Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten treft. Dit tast het straatbeeld aan en veroorzaakt extra kosten aan de stad. Het zijn immers de lokale overheden die het grootste deel van het openbaar domein proper houden. Zij betalen dan ook de grootste kost van het opruimen van zwerfvuil.  Op veel plaatsen bestaat het zwerfvuil voornamelijk uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Statiegeld zorgt ervoor dat het merendeel van deze verpakkingen ingeleverd wordt en bij gevolg niet als zwerfvuil eindigt.  Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een 'waarde' via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden.

De statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, die ervoor pleit om statiegeld in te voeren. Deze alliantie wil de regering ertoe aanzetten om statiegeld in te voeren op alle PET-flessen en blikjes. Statiegeld kan een structurele oplossing bieden voor zwerfvuil. Studies tonen aan dat als burgers een kleine bijdrage krijgen voor het inleveren van plastic flessen en blikjes, er tot 70 tot 90% minder wordt weggegooid. Het zwerfafval neemt af met 40 %. In andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland werkt dit systeem ook goed.

 Wij verwijzen ook naar de beleidsnota Omgeving 2014-2019 ingediend door Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw waarin is opgenomen en ik citeer: "Ik maak afspraken met de lokale besturen voor de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten. Samen met de minister, bevoegd voor mobiliteit, werk ik een aanpak uit voor specifieke locaties (parkings langs wegen, vermindering van het drijfvuil in waterlopen en rivieren en de aanleg van overslagcentra voor afvalafgifte langs waterwegen). Ik laat een impactanalyse uitvoeren over statiegeld op (plastic) flessen en blik."

Laten we met Oostende aansluiting  vinden bij  deze statiegeldalliantie . De volgende Vlaamse gemeente gingen ons al voor: Halen , Hamont-Achel, Haacht ,Laakdal,Tiel,Zoersel en Hasselt.

Ook de natuurbeweging is voorstander van statiegeld.

Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen. Ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden blijft het fenomeen hardnekkig groeien, daarom pleiten we voor een structurele aanpak. Deze is gericht op het invoeren van statiegeld. Het percentage (40%) geeft aan dat statiegeld concrete resultaten oplevert en al een aanzienlijk deel van het zwerfvuil doet afnemen. We willen immers allemaal propere stranden, een proper openbaar domein en plasticvrije oceanen. Kortom: een afvalarm milieu en een plasticvrije voedselketen.

Voorstel van besluit

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het positieve voorbeeld van  andere Vlaamse gemeenten.

Gelet op de positieve effecten op het milieu, openbaar domein en op zee.

Gelet op de tastbare en meetbare resultaten bij het terugdringen van zwerfafval.

Gelet op de financiële beloning.

 

BESLIST:

Enig artikel

Vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om het nodige te doen om Oostende te laten deelnemen aan de statiegeldalliantie.

 

 

Sofie Cloet.