Oostende werkt Fietscharter slechts voor de helft uit

23 November 2015

Dit charter ondertekenen betekent een engagement voor een sterk fietsbeleid. Tien doelstellingen worden naar voor geschoven. Elke gemeente moet er minstens 3 ondertekenen en uitwerken, maar hoe meer hoe beter. Waarom heeft Oostende er maar vijf uitgewerkt? 5/10, dat is met de hakken over de sloot. We hadden meer ambitie moeten tonen. Waarom geen echte trendbreuk in onze stad? Dit is voor ons ruim ondermaats, we vragen de stemming. Sommige uitgewerkte initiatieven binnen de vijf doelstellingen die Oostende onderschrijft, zijn goed. De fietsbibliotheek, fietstraining in de kleuterklas, I Bike OSTD (plompweg overgenomen van een Groen campagne in 2012: we wachten nog altijd op onze auteursrechten, met interesten is dat al een serieuze factuur), etc. Andere vermelde initiatieven zijn al jaren lopende en dus geen extra voorstellen voor een fietsvriendelijk Oostende. Oostende kan een moderne visie op mobiliteit goed gebruiken. Druk autoverkeer tot diep in het stadscentrum is totaal voorbijgestreefd. Kiezen voor de fietser is kiezen voor leefbaarheid en kiezen voor een stad op maat van gezinnen en kinderen.


We missen niet alleen ambitie op het vlak van de tien doelstellingen, maar ook concrete maatregelen, zoals:

 *   meer fietsstallingen in Oostende
 *   participatie: de Fietseling, maar ook anderen, moeten betrokken worden bij het beleid. Waarom werd de doelstelling "luister naar fietsers" niet meer ondertekend en uitgewerkt? De Fietseling werd zelfs niet betrokken bij de ondertekening van dit charter. Hun oriëntatienota met 10 concrete punten biedt nochtans veel inspiratie.
 *   bestaande fietsinfrastructuur sneller opvolgen en herstellen (losliggende stenen, putten, etc)
 *   goed aangeduide verbindingen tussen de fietsroutes met goed leesbare fietswegwijzers
 *   last but not least: veel meer verkeersvrije straten in het stadscentrum, kindvriendelijke fietsroutes, goede fietspaden. Geen Koning Auto meer in onze stad, maar wel de keuze voor leefbaarheid en levenskwaliteit. Dit is een punt dat zeker in het mobiliteitsplan opgenomen moet worden.