Oostends onveiligheidsgevoel leeft ook bij jongeren

11 December 2011

' Jong Groen! Middenkust: 'Oostends onveiligheidsgevoel leeft ook bij jongeren'Het stadsbestuur en de politie menen iets te willen doen tegen het onveiligheidsgevoel bij senioren, maar ook onder jongeren leeft een onveiligheidsgevoel.', meent Jong Groen! Middenkust.

Onlangs maakte de politie de cijfers bekend van een bevraging omtrent de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij de Oostendenaar. Daaruit bleek dat er onveiligheidsgevoel heerst onder de burgers. 'Burgemeester Vandecasteele(sp.a) meent dat het gevoel van onveiligheid komt door de verouderde bevolking van Oostende, maar wij stellen dat ook jongeren zich onveilig voelen in de stad. Rond 20u alleen door de Kapellestraat wandelen geeft je geen prettig gevoel.', aldus Rémy Bonny, voorzitter Jong Groen! Middenkust.

Jong Groen! erkent dat een onveiligheidsgevoel meestal een perceptie is en dat de Oostendse criminaliteitscijfers onder het Vlaams gemiddelde liggen. 'Niettemin moeten we zorgen dat alle burgers zich veilig voelen in de stad. Oostende moet het onveiligheidsgevoel bij alle segmenten van de bevolking aanpakken. Niet enkel de senioren, maar ook de jongeren. Jongeren zullen bij een onveiligheidsgevoel de stad alsmaar meer verlaten en dat bovenop de reeds bestaande braindrain.', volgens Rémy Bonny.

Jong Groen! reikt de burgemeester en de politie de hand met een reeks voorstellen. 'Een wekelijkse late night shopping kan een oplossing zijn voor één dag per week om je veilig te voelen in het centrum. Dergelijke initiatieven gebeuren al op geregelde basis in Nederland, maar ook in Belgische steden zoals Aalst. Daarnaast pleiten we ook voor meer en aanspreekbare wijkpolitie. Bij voorkeur te voet of met de fiets. Niet in de combi! Op deze manier kan de politie preventief anticiperen op problemen. Dit zowel in de verschillende wijken, als in de uitgaansbuurt.', besluit Rémy Bonny.

In bijlage foto van Rémy Bonny in gesprek met korpschef Philip Caestecker. De foto is vrij te gebruiken.

Rémy Bonny
Voorzitter Jong Groen! Middenkust