Oostendse beleidsplannen 2014: Groen wil een visie op aantrekken gezinnen en jonge mensen

04 Januari 2014

Een nieuw jaar, een nieuwe begroting. In de Oostendse begroting 2014 staan zeker positieve punten: de pensioenopbouw voor het stadspersoneel, verbeteren van de uitstraling stadscentrum (shopping), uitbreiden kinderopvang, meer synergie tussen Stad en Sociaal Huis (o.a. ICT), voortdurende investering in de uitbreiding stadsrandbos.  Maar dé prioriteit voor Oostende zou moeten zijn om een strategie te ontwikkelen om gezinnen en jonge mensen aan te trekken en te behouden. Dat ontbreekt in de teleurstellende beleidsplannen voor het jaar 2014. Men is te weinig ambitieus. Men investeert in stenen, maar onvoldoende in mensen.  Het stadsbestuur blijft grote projecten aankondigen. De ene tunnel onder de Elisabethlaan is nog niet gebouwd, of men kondigt alweer een andere aan onder de Edouard Moreauxlaan. Zie ook de renovatie van de Velodroom als skatespot (actie 582, toch nog maar pas nieuw gebouwd). De Stad zou beter creatief en vernieuwend zijn, en inzetten op waar Oostende vooral nood aan heeft: betaalbare woningen voor gezinnen + een sterke economie, met bijv. nadruk op de zorgsector (zeer veel potentieel in Oostende) en duurzame groene economie.

 In de 3 bladzijden (!) beleidsnota ontbreekt een trendbreuk en impulsen om meer jonge mensen en actieve gezinnen naar Oostende aan te trekken. Geen strategische visie, enkel losse maatregelen.

 Enkele voorbeelden van gemiste kansen:

 - Over economie welgeteld 3 lijntjes (!), en dan nog enkel over shopping en horeca. Groen wil een betere activering en vooral een resultaatsverbintenis inzake stageplaatsen. Bovendien willen we strategische sectoren definiëren. De zorgsector is in deze interessant: het is de grootste werkgever. In Oostende zijn er te weinig opleidingsmogelijkheden voor de werkzoekenden (in 2011 slechts 135 die opleiding volgden). Hetzelfde geldt voor innovatie en duurzame economie: veel potentieel.

 - van de 3.000 woningen tegen 2020 moet volgens het woonplan van deze coalitie maar 1/4 gezinswoningen voor middenklasse zijn. Groen wil dit optrekken naar de helft, om het evenwicht met de massale appartementenbouw te herstellen. Bovendien zijn strengere eisen naar bouwpromotoren nodig: innovatieve woonvormen, maximumprijzen, type woningen,? De bouwwoede van dure appartementen willen we stoppen.

 - er is geen sprake van stadsobligaties, waardoor burgers spaargeld mee zouden kunnen investeren in duurzame projecten, tegen een voordelige rente. Dat genereert extra middelen. In Gent is men dit wel van plan.