Oosteroeverduinen: tijd voor actie na 8 jaar stilstand

02 Juni 2016

Oosteroeverduinen: tijd voor actie na 8 jaar stilstand

Op 17 september 2008 werd in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters het ontwerpplan voor de kustzone van de Oostendse Oosteroever voorgesteld. Vandaag, bijna 8 jaar later is in de Oosteroeverduinen nog steeds weinig concreets vast te stellen inzake natuurinrichting en behoud en het onderhoud van het aanwezige maritieme & militaire erfgoed. (Foto HH - De Zeewacht)  

Masterplan voor de Oosteroeverduinen.

In juni 2011(¹) stelde de cvba Buitengoed, een Masterplan voor de Oosteroeverduinen voor. Dit document was zowat een consensus van de aanwezige actoren om op vlak van toerisme en natuur de Oosteroeverduinen te herinrichten en er voor te zorgen dat het erfgoed bewaard blijft. Het plan werd door Buitengoed van onder het stof gehaald en in een gepersonaliseerd kleedje gestoken, nadat het eerder al in 2009 werd voorgesteld door Bart Slabbinck. Het is een plan om de natuur- en erfgoedwaarden van de Oosteroever in Oostende te herstellen. Dit herstel- en inrichtingsplan moet ervoor zorgen dat Oostendenaars, toeristen en recreanten optimaal van de natuur zullen kunnen genieten. Wandelaars die kunnen kiezen uit verschillende bewegwijzerde circuits,? schapen of ezels  die worden ingezet voor de begrazing en bulldozers zullen natte zones creëren zodat de natuur weer volop kansen krijgt.
 

Stuurgroep Oosteroeverduinen.
 

Hoewel het politieke verlengstuk binnen de stuurgroep Oosteroeverduinen zelf aanwezig is komt er maar geen schot in. In september 2012(²), enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, was opeens beloftevol nieuws te lezen in de kranten: Vande Lanotte en Bossu  van de stuurgroep  zeggen dat vanaf oktober 2012 ? net na de gemeenteraadsverkiezingen - gestart zal worden. Maar er is tot op vandaag nog steeds bitterweinig veranderd in de Oosteroeverduinen.
 

Militair en maritiem erfgoed.
 

Binnenkort wordt het natuurbeheer van de duinen aan het militair hospitaal en Godtschalck officieel overgedragen aan Natuurpunt, dat er nu al actief is. Tot zover het concrete nieuws. Voor de rest blijven het militaire en maritiem erfgoed verloederen. De aanleg van het glacis rond het Fort Napoleon zou er ook niet meer komen. Herita is nu van plan om de helling ten westen van het Fort te verstevigen en vlakker te maken. Er is ook sprake van een houten trap over de duinen om de doorsteek naar het strand te maken.
Er zou sprake zijn om op de vroegere site van De Cloedt, waar de baggeraar vroeger een stuk duinen naar de knoppen hielp, een soort vijver te graven. Dit ter compensatie van de beloofde zoete depressie op de Halve Maan, die er niet zou komen omdat 'er geen fondsen voor zijn'.

 

Site Halve Maan.

De site Halve Maan is eigendom van de afdeling Maritieme Toegang (AMT) van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW).
Het is de bedoeling dat eigenaar AMT het natuurbeheer uitvoert. Het AMT heeft hiervoor evenwel geen budget vrijgemaakt, dus gebeurt er niks. AMT zou de logische reflex moeten hebben om het natuurbeheer dan over te laten aan een partner. De meest voor de hand liggende partner hierin zou Natuurpunt zijn, maar dat wil AMT niet.
Momenteel wordt er een visie ontwikkeld waar ook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bij betrokken wordt. Maar hier dus ook terug weinig concrete actie, we horen enkel veranderende en vage plannen en van een gezonde, duidelijke algemene visie is hoegenaamd geen sprake.

 

Natuurbeheer
 

Een pluim en alle respect voor de mensen van Natuurpunt, zij doen momenteel het natuurbeheer in  en rond de duinen van de Hundius batterij en in de Grijze Duinen, volledig op eigen kosten. Dit duinengebied zal met het oog op natuurherstel en behoud worden omheind. Het kan niet de bedoeling zijn dat waardevol natuurgebied dienst gaat doen als hondentoilet of mountainbike parcours voor de nieuwe Oosteroeverbewoners en toeristen.
 

Beschermd natuurgebied

De  Oosteroeverduinen liggen binnen het Habitatrichtlijn-gebied, zijn een VEN-gebied, zijn  beschermd natuurgebied en vallen grotendeels onder het duinendecreet. Het is een uiterst waardevol natuurgebied waardoor een precair duinenbeheer meer dan noodzakelijk is.
De gevolgen van de jaren stilstand zijn stilaan dramatisch te noemen. Trekkende zangvogels blijven er weg en ondertussen verdwijnen uit de Oosteroeverduinen nog meer fauna en flora. Unieke en beschermde orchidee-soorten, de kuifhyacint, de blauwe zeedistel (zeewinde) zijn aan het  verdwijnen. Ook de in Vlaanderen bijna uitgestorven tengere distel, die hier en daar  nog op Oosteroever aan te treffen is, wordt nu serieus bedreigd.
 

Er moet nu maar eens dringend werk gemaakt worden van de Oosteroeverduinen. De duinenstrook verkeert inmiddels in slechte staat. Er moeten dringend adequate maatregelen genomen worden, zowel op vlak van beheer, als op vlak van bescherming tegen de toenemende druk op de duinen door toekomstige nieuwe bewoners, illegale recreatie en het toenemende toerisme.  We hoorden sinds 2008 al heel wat beloften, steeds wijzigende plannen maar voorlopig is er nog bijna niks veranderd. Voor het project Oosteroeverduinen ontbreekt het de stad en de stuurgroep aan visie, actie, moed en doorzetting. En wat gebeurt er eigenlijk met de verkregen subsidies? Graag dringend actie, want we zijn goed op weg naar de identieke, loze verkiezingsbeloftes tegen 2018.

 

Kristof Cornelis Voorzitter: Groen Oostende
Wouter Devriendt: Federaal volksvertegenwoordiger, Fractieleider
Sofie Cloet : Gemeenteraadslid Groen Oostende
 

Duiding:

September 2008
http://www.vliz.be/projects/stardust2/imis.php?module=conference&confid=892
(¹) juni 2011
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/masterplan-oosteroeve...
(²) sept 2012
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120920_00303586
Masterplan Oosteroeverduinen:
http://issuu.com/comsa/docs/presentatie-oosteroeverduinen-oostende