Openbaar drankmisbruik: Enkel drankgebruik aanpakken is een doekje voor het bloeden

28 September 2014

In de discussie rond al dan niet een verbod op alcoholgebruik op openbare pleinen in Oostende in te voeren meent Groen dat alcoholmisbruik meestal niet los staat van andere sociale problemen: werkloosheid, armoede, geestelijke gezondheidsproblemen... Enkel het drankgebruik aanpakken is een doekje voor het bloeden. En dat komt niemand ten goede. Dit was de kern van mijn interpellatie namens de fractie Groen in de Gemeenteraad van vrijdag 26 september 2014.   De interpellatie

Drankgebruik op openbare plaatsen stond de laatste tijd ter discussie in Oostende. Vooral het Filip Van Maestrichtplein (Oud Hospitaalwijk) en de Groentenmarkt (stadscentrum) worden besproken. Behalve enkele losstaande uitspraken van de burgemeester (sp.a) en enkele leden van de meerderheid (Open VLD en CD&V)  ontbreekt er nog altijd een gecoördineerde visie vanuit het stadsbestuur in deze kwestie. Door persverklaringen van de burgemeester en de meerderheidspartijen weten wij wat zij niet willen: geen alcoholverbod op openbare plaatsen. Als fractie staan wij schouder aan schouder met de burgemeester en de meerderheid op dit punt. Maar wij betreuren wel het huidige gebrek aan een integraal beleid op alcoholgebruik op openbare plaatsen. Vandaar dit beknopte voorstel tot een integrale aanpak.  

Uitgangspunten
Stedelijke actoren zoals sociaalartistieke of buurteconomische organisaties, opbouwwerkers,  straathoekwerkers, actiegroepen of lokale ondernemers, worden al te vaak slechts benaderd door de overheid als er zich een (overlast) probleem stelt. Ze krijgen zelden de kans om hun rijke inzichten in het functioneren van de stedelijke samenleving te delen met de centrale overheden. Zo gaat veel lokale kennis over sociale innovatie verloren.  Door het feit dat Oostende allang met extreme armoede geconfronteerd wordt, is er een rijke aanwezigheid van kennis over sociale innovatie. Deze kennis over sociale innovatie zit bij onze ambtenaren zowel in het Sociaal Huis als in de stadsdiensten, maar hun kennis wordt weinig tot niet benut.

Alvorens in te gaan op de kern van ons kort voorstel, zou ik graag enkele bedenkingen willen weergeven:
Alcoholgebruik heeft een sociale functie net zo als de openbare pleinen
Niet elk alcoholgebruik is een overmatig drankgebruik
Er bestaat een reglement op de openbare orde en openbare dronkenschap
Alcoholmisbruik staat meestal niet los van andere sociale problemen: werkloosheid, armoede, geestelijke gezondheidsproblemen... Enkel het drankgebruik aanpakken is een doekje voor het bloeden
Repressieve aanpak van alcoholmisbruik in openbare pleinen levert geen duurzame oplossing
 

Het voorstel
Om preventief te werk te gaan, om overlast door overmatige alcoholgebruik te voorkomen of aan te pakken, stellen wij het aanstellen van een of meerdere wijkregisseurs voor. Een wijkregisseur werkt aanvullend op de straathoekwerkers. De straathoekwerkers houden zich bezig met praktische kant van de zaak door met het doelpubliek te praten, vertrouwensrelatie opbouwen e.d.m. De wijkregisseur wordt een draaischijf tussen de verschillende sociale diensten en organisaties. De wijkregisseur verwijst door, brengt de verschillende partners samen: ziekenhuizen, OCMW, buurtwerk, dienstencentra, handelaarsbonden, mutualiteiten, tewerkstellingsinstanties, belangenbehartigers van drankgebruikers op openbare pleinen, e.d.m. De wijkregisseur werkt een aanpakstrategie uit en volgt de uitvoering door de straathoekwerkers en anderen op. De straakhoekwerker en de werkregisseur werken complementair. De ene is hands-on, de ander is strategisch maar ook sensibiliserend  
 

Conclusie
De vraag die nog open staat is welke integrale aanpak voor alcoholmisbruik op openbare plaatsen het stadsbestuur overweegt? Is het optrekken van het aantal straathoekwerkers een optie? Is de burgemeester afgestapt van de foute redenering dat hoe meer straathoekwerkers hoe meer problemen? Het valt nog te zien of het stadsbestuur bereid is opdracht te geven aan de administratie om voor Oostende een passende integrale aanpak uit te werken, meer bepaald om de mogelijke rol van wijkregisseurs in een duurzame aanpak van (overmatige) drankgebruik op openbare pleinen te onderzoeken.


Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen
26 september 2014