Opnieuw discussie over de werking van de Oostendse gemeenteraad

28 September 2016

Opnieuw discussie over de werking van de Oostendse gemeenteraad

Een nieuw huishoudelijk reglement voor de werking van de Oostendse gemeenteraad stond plotseling op de agenda van de vorige gemeenteraad. Groen ging niet akkoord met de werkwijze van gemeenteraadsvoorzitter Bart Tommelein (OpenVLD) en protesteerde tegen zijn eigengereide manier van werken. Hier lees je onze tussenkomst. Onze constructieve kritiek heeft resultaat opgeleverd. Omdat ook de andere oppositiepartijen protesteerden, werd het punt van de agenda gehaald voor verder overleg. (28-09-2016) Methode U bent de eerste gemeenteraadsvoorzitter die een nieuw huishoudelijk reglement er met de meerderheid wil doorduwen tegen de oppositie in. Een huishoudelijk reglement regelt de werking van de gemeenteraad. Traditioneel is dat een consensus tussen meerderheid en oppositie. Ik heb sinds 2007 nooit anders geweten. Maar er is geen consensus. Dit is du jamais vu.

We hebben enkele overlegmomenten gehad. Als oppositiepartij kon Groen met alle wijzigingen akkoord gaan, behalve twee. We hebben u dit gemeld op 27 juli per e-mail. Ik heb daar nooit antwoord op gekregen. En nu wringt u ons de arm om en plaatst u ons voor voldongen feiten met een nieuw huishoudelijk reglement waarmee de oppositie niet akkoord gaat.

Inhoud

Op dit moment wordt de spreektijd van wie tussenkomt in de gemeenteraad niet beperkt. Er is vrijheid. U wil die vrijheid teniet doen door regeltjes om de spreektijd te beperken. Ik noem dat regelneverij en Groen gaat niet akkoord. Iemand die te lang tussenkomt, gooit zijn eigen ruiten in want niemand luistert nog. Je hoeft dat dus niet in regeltjes te gieten. En nog nooit heb ik sinds 2007 iemand echt weten filibusteren, uren en uren doorgaan om een vergadering te rekken.

Bovendien worden we als gemeenteraadsleden in onze vrijheid geraakt om tijdens de zitting amendementen neer te leggen. Ook daar werd sinds ik hier zetel nog nooit misbruik van gemaakt. Waarom dit recht dan gaan beperken? In uw voorstel eigent u zichzelf het beslissingsrecht toe om te oordelen of amendementen aanvaard worden of niet. Waar gaat dat naartoe? Als u al een rem wil zetten op amendementen, is het enkel de gemeenteraad die kan beslissen. Dat komt toe aan de verkozen gemeenteraad, niet aan de voorzitter die als een alleenheerser daarover zou kunnen beslissen.

Conclusie

Dit voorstel is niet redelijk en getuigt van regelneverij. Het wordt ons door de strot geduwd. Bovendien voorspel ik u: het zal oorzaak zijn van heel veel conflicten en spanningen. Nu al is er veel geruzie, sinds ugemeenteraadsvoorzitter bent. Als Groen het voor het zeggen zou hebben, zijn dit twee regels die onmiddellijk zullen sneuvelen. Bij ons staat vrijheid voorop, bij u staan regeltjes voorop die alleen maar discussie zullen veroorzaken.