Opnieuw hoop voor bedreigd erfgoed Hotel du Louvre

18 Juli 2015

Groen voelt zich gesterkt door het negatief advies van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar over de sloop van het Hotel du Louvre, waarvoor het stadsbestuur een vergunning heeft uitgereikt. Het voorstel is om de sloopvergunning te weigeren en zo in te gaan op het beroep dat door de buren van Hotel du Louvre werd aangetekend. Dit ligt in lijn met de eerdere tussenkomsten van Groen in de gemeenteraad. De provinciale deputatie moet uiteindelijk beslissen. "Erfgoed moet in Oostende al te vaak wijken voor dure en inspiratieloze appartementenbouw, net daarom is Groen bijzonder waakzaam over het behoud van het karakter van onze stad. Dat het stadsbestuur wordt teruggefloten door de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar, is hoopvol. We gaan ervan uit dat de politici van de provincie dit nu niet zullen wijzigen, ook al komt het advies niet zo gelegen voor het Oostendse bestuur", zegt Groen-gemeenteraadslid Natacha Waldmann.   Groen Oostende kon het advies inkijken. De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar oordeelt dat de sloopvergunning niet goed wordt gemotiveerd en dat een renovatie van de gevel wel degelijk een optie kan zijn. Er wordt ook gewezen op een onaanvaardbare bouwdiepte, met als gevolg een ingrijpende vermindering van zonlicht op de terrassen van de buren. Interessant is ook de vaststelling dat het in de plannen van de bouwpromotor zou gaan om de bouw van te kleine appartementen voor zo'n monumentaal gebouw. Ten slotte formuleert de dienst ook kritiek op de vergunning uitgereikt door het stadsbestuur, waarvan sommige voorwaarden in strijd zijn met de codex Ruimtelijke Ordening en andere voorwaarden juridisch niet goed omschreven zijn. De conclusie luidt dat het behoud van de gevel aangewezen is en wordt voorgesteld om de sloopvergunning uitgereikt door de Stad Oostende te weigeren.

 

"Wie roept een halt toe aan de sloopwoede van historisch waardevolle gebouwen in Oostende door de coalitie van SP.A, OpenVLD en CD&V? Sommigen beseffen nog steeds niet dat erfgoed onvervangbaar is. Het slopen van een authentiek gebouw en het bouwen van een kopie in nieuwe materialen, is Bokrijk, maar geen erfgoed. We hebben nood aan politici met een hart voor Oostende en voor de geschiedenis van onze stad", besluit Groen-fractieleider Wouter De Vriendt.

 

Natacha Waldmann

Wouter De Vriendt