Parkeren, Vinci Park & Oostende: tijd voor een nieuw verhaal

10 November 2015

Aanleiding voor deze persbabbel is de nieuwe parking onder de Zeedijk. Binnenkort moeten we beslissen over de verhouding boxen - rotatie. Vinci Park en andere beheerders wrijven zich nu al in de handen met een nieuwe rotatieparking in het vooruitzicht? Een mobiliteitseffectenrapport (mober) pleitte in het verleden voor 80% boxen. Terecht. Want een rotatieparking zo pal in het centrum zal autoverkeer aanzuigen en het stadscentrum verder doen dichtslibben. Het stadsbestuur moet kleur bekennen: gaat ze voor leefbaarheid en vernieuwende mobiliteit, of voor ouderwets beleid en harde cash? Groen-fractieleider Wouter De Vriendt vroeg in de afgelopen weken alle overeenkomsten op tussen de Stad Oostende en de parkeerbeheerder Vinci Park. We kregen ook zicht op alle afrekeningen, de winst voor Vinci Park en het deel dat daarvan naar de Stad vloeit. "Hoog tijd om lessen te trekken en het over een andere boeg te gooien als het over parkeren gaat", vindt Wouter De Vriendt. "De almacht van Vinci Park moet gebroken worden en het is tijd voor een meer duurzame visie op parkeren."

 

Les 1: gooi de markt open en onderhandel, of doe het zelf

 

Oorspronkelijke overeenkomst van 1993: concessievergoeding is 80% à 90% van de winst (recettes - alle kosten). Dus 10% à 20% van de winst van de uitbating is voor de beheerder.

In 1993 stelde de Franse groep CDF (Constructions de France) zich ook kandidaat, naast Setex. Deze groep wilde slechts 4% van de winst voor zichzelf. Het schepencollege achtte het voorstel toen "ongeloofwaardig".

Feit is dat de inkomsten voor Vinci Park in Oostende in de afgelopen 20 jaar enorm gestegen zijn. Reeds in het addendum nr. 1 (1998) werd de berekening dan ook aangepast (art.5):

  • 80% van de winst is voor de Stad (concessievergoeding)
  • vanaf 70 miljoen BEF bruto- ontvangst voor beheerder, gaat 90% van de winst naar de Stad.
  • vanaf 100 miljoen BEF bruto-ontvangst voor beheerder, gaat 95% van de winst naar de Stad

 

In het addendum nr.3 (2003) werd het aantal betalende plaatsen uitgebreid met 385. Méér inkomsten dus voor de beheerder. In dit addendum werd ook de jeton voor een kwartier gratis parkeren ingevoerd (later uitgebreid naar een half uur).

Met het addendum nr.4 (2010) werd het aantal betalende parkeerplaatsen verhoogd met 1836

In 2012 werd een kwartaalkorting onderhandeld. De berekeningswijze bleef dezelfde zoals in 1998, zij het dat BEF omgezet werd in EURO. Maar de beheerder moest elk kwartaal van de kosten die hij in rekening bracht 200.000 euro aftrekken. Zo verlaagden de kosten die ingebracht konden worden en vergrootte het saldo dat verdeeld moest worden tussen Vinci Park en de Stad.

Bovendien werd toen eenmalig door Vinci Park een bedrag van 1 miljoen euro gestort, voor de periode 2012-2022.

 

In totaal zijn er vandaag 4803 betalende parkeerplaatsen op de openbare weg (antwoord op mijn SV). "De inkomsten voor Vinci Park nemen enorm toe. Het gaat om vele honderdduizenden euro's winst in Oostende per jaar", zegt Wouter De Vriendt. "We mogen niet vergeten dat dit gaat om winst voor een privé-firma op het openbaar domein, eigendom van de Stad Oostende."

 

 
Openbare weg
2010
2011
2012
2013
2014
Inkomsten Vinci
3.191.403,86
3.598.464,93
3.591.804,55
3.854.099,07
4.389.384,82
Kosten Vinci (- korting van 800.000 € vanaf 2012)
2.410.324,94
3.117.361,71
2.399.176,07
2.449.551,89
2.485.055,26
Winst voor Vinci
149.670,80
71.594,92
199.279,58
207.150,81
328.119,60
Deel voor Stad
619.870,75
440.220,80
887.196,18
1.163.279,79
1.576.209,96
 
 
 
Visserskaai + Mijnplein
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Inkomsten Vinci
1.350.672,71
1.339.640,89
1.465.146,69
1.506.162,54
1.581.771,18
Deel voor Stad
385.772,37
363.537,88
409.566,23
421.557,36
455.562,73

 

 

"Gooi de markt open, want een quasi-monopoliepositie is nooit goed", zegt Wouter De Vriendt. "Start nu al de onderhandelingen en verken andere pistes met het oog op de nieuwe concessieovereenkomsten in de volgende legislatuur. In ieder geval moeten we sterker onderhandelen, of anders doen we het beter zelf."

 

 

Les 2: lange looptijden van concessie met Vinci Park is kapitale fout

 

In de basisovereenkomst van 1993 gaat het om looptijden van 28 jaar, zowel voor het betalend parkeren op de openbare weg als voor de parking op het Mijnplein. Voor de openbare weg loopt de concessie tot 31 maart 2022.

Wat betreft het Mijnplein, in de basisovereenkomst was er nog sprake van 28 jaar, verlengbaar na aanvraag. De looptijd van de concessie loopt zo af op 1 juli 2023, maar in het addendum nr. 1 (1998) wordt de formulering aangepast: op eenvoudige schriftelijke vraag van de beheerder wordt de concessie automatisch verlengd met eenzelfde periode van 28 jaar. Dus tot?2051 !

Wouter De Vriendt: "De traditionele politieke partijen in Oostende hebben zich vanaf de jaren '90 voor tientallen jaren vastgezet in hun parkeerbeleid. Dit is onbegrijpelijk, want het beperkt de manoeuvreerruimte van de Stad om een nieuw beleid uit te tekenen. Die fout mogen we niet meer maken."

 

Les 3: maak einde aan concessie Mijnplein in 2023

 

Groen wil op termijn alle bovengrondse parkings in het stadscentrum weg, in functie van de leefbaarheid van onze stad. Concreet: het Mijnplein en de Zeeparking. Dit is verspilling van kostbare ruimte in een stadscentrum.

 

"De bovengrondse parking op het Mijnplein is een relikwie van het verleden. Oostende moet naar de toekomst kijken", vindt Wouter De Vriendt. "De bewoners, horeca en kleinhandel kunnen alleen maar wel varen bij een plein, met groen, en een promenade, in plaats van kostbare ruimte vol te zetten met auto's. Om dat te realiseren, moeten we nù al onderhandelen met Vinci Park of de volledige concessie zelf vlak voor afloop stopzetten. Laten we deze keer niet bang zijn om de drukkingsmiddelen te gebruiken die we hebben, bijvoorbeeld de verlaging van parkeertarieven wat minder inkomsten voor Vinci Park zou betekenen. De Stad kan dat beslissen. Contractueel zijn er vanaf bepaalde drempelwaarden aanpassingen in de concessievergoeding voorzien, maar we kunnen spelen met de marge die we hebben en Vinci Park pijn doen als zij moeilijk doen over de bovengrondse parking. Het wordt tijd dat het stadsbestuur de spelregels bepaalt en niet een privé-firma die vele honderdduizenden euro's winst maakt in Oostende."

 

Les 4: veel meer inzetten op randparkings en kort-parkeren op de openbare weg in het stadscentrum

 

Veel meer inzetten op gratis randparkings, en ook een nieuwe ondergrondse parking overwegen aan de Visserijschool. Dit is ideaal gelegen, want vlakbij het stadscentrum.

Onderhandelen met supermarkten met een parkeerterrein om hun parkeerruimte na de openingsuren open te stellen.

Openbaar parkeren op straat vooral voorbehouden voor kort parkeren, en lang parkeren in de parkings.

 

 

Les 5: lagere tarieven zijn mogelijk

 

PARKING CENTRUM STATION Brugge
uurtarief: 0, 70 euro
dagtarief: 3,5 euro
Treingebruikers kunnen op vertoon van hun treinkaart/abonnement parkeren aan speciaal tarief:
 
week: 10 euro
maand: 25 euro
3 maand: 62,5 euro
jaar: 250 euro.
 
Parking 't Zand BRUGGE na 19u
Prijs
1 uur 1,00 €
2 uren 2,00 €
van 3 tot 12 uren  2,50 €
Avondje uit in Brugge is max. 2,50€
 
 
OOSTENDE Visserskaai:
Duur Prijs
1 uur 2,1 €
2 uren 4,3 €
3 uren 6,5 €
24 uren 23 €

24u parkeren in Casinoparking1 kost 18 euro/24u , goedkoper dus dan 23 euro/24u Visserskaai (Vinci)

 

Een parkeerbeleid is een kwestie van delicate evenwichten. Het kan niet de bedoeling zijn om een sliert auto's naar het stadscentrum te lokken, dat komt de leefbaarheid van Oostende niet ten goede. "Maar nu we weten welke winsten de privé-firma's in Oostende boeken, kunnen we hier en daar mikken op lagere tarieven", vindt Wouter De Vriendt. "Oostende is op sommige punten overdreven duur, zeker als je de vergelijking maakt met die andere toeristische stad Brugge."

 

Groen ziet twee opportuniteiten:

  • goedkopere parkeertarieven 's avonds, in de parkings in de binnenstad
  • overdreven hoge tarieven in de parking Kursaal.

 

En waarom niet: goedkopere parkeertarieven voor schone auto's. Milieuvriendelijke auto's moeten op zoveel mogelijk manier aangemoedigd worden. Een goedkoper parkeertarief wordt reeds in enkele Nederlandse steden met succes toegepast.

In dezelfde logica: meer parkeerplaatsen voorzien met laadpunt voor elektrische wagens.

 

Wouter De Vriendt - Fractieleider Groen Oostende
Kristof Cornelis - Voorzitter Groen Oostende

 

 

Concessievergoeding:

  • 80% van de winst is voor de Stad (zij het dat er een kwartaalkorting van 200.000 € afgetrokken wordt van de kosten, dus zogezegd minder kosten die in rekening worden gebracht, wat dus voordeliger uitkomt voor de Stad want zogezegd een hogere netto-winst voor de beheerder waarop het percentage wordt toegepast).
  • vanaf 1.735.000 € bruto-ontvangst voor beheerder, gaat 90% van de winst naar de Stad.
  • vanaf 2.500.000 € bruto-ontvangst gaat 95% van de winst naar de Stad.