POSITIEVE ENERGIE - 13 juni 2010

20 Mei 2010

Met positieve energie én inhoud naar de kiezer door Wouter Van Besien (Groen!) op 20 mei 2010 in "Algemeen" Met nog drie weken te gaan, is de tijd voor inhoud aangebroken. Met heel veel positieve energie lanceert Groen! vandaag haar verkiezingsprogramma met een duidelijke visie op waar dit land naartoe moet en met tal van concrete en betaalbare voorstellen. In de volgende legislatuur wil Groen! met een integere politieke aanpak meteen de dialoog opstarten om de communautaire knopen te ontwarren en zo snel mogelijk tot oplossingen te komen om de economie aan te zwengelen, jobs te creëren en de stijgende armoede terug te dringen. Groen! is ervan overtuigd dat impasses zoals die rond BHV enkel opgelost raken door op een andere, integere manier aan politiek te doen. De voorbije drie jaar hebben bewezen dat politieke spelletjes, stoerdoenerij en confrontatiestrategieën nergens toe leiden. De burger heeft recht op politici die tot akkoorden komen en beslissingen nemen. Groen! stak zijn nek uit om vanuit de oppositie BHV te helpen oplossen, en bleef ook consequent aan tafel zitten. Alleen als de andere partijen ook constructief en zonder berekening aan tafel gaan zitten, zijn goede akkoorden rond BHV en dringende maatschappelijke problemen mogelijk. Groen! pleit voor een grondige staatshervorming en beroept zich op haar expertise: bij zowat alle staatshervormingen van de voorbije 20 jaar bouwde Groen! mee aan het akkoord. Prioritair voor ons is een nieuwe financieringswet die de federale overheid en de gewesten voldoende beleidsruimte geeft en responsabiliseert. Daarnaast gaan we voor de invoering van een federale kieskring gekoppeld aan de afschaffing van de Senaat, de splitsing van BHV en het gerechtelijk arrondissement en verschuivingen van bevoegdheden die de coherentie bevorderen. "It's the economy, stupid" De transitie naar een duurzame economie staat bij Groen! centraal als antwoord op de problemen waar mensen echt van wakker liggen: de financieel-economische crisis, werkgelegenheid en het behoud van de sociale zekerheid. Groen! trekt volop de kaart van de vergroening van de economie die ons land meer dan honderdduizend jobs kan opleveren, jobs die blijven. Het boosten van hernieuwbare energie en het reguleren van de financiële sector ten dienste van de reële economie, staan daarbij centraal. Een topprioriteit voor Groen! tijdens de volgende legislatuur is het afromen van de nucleaire woekerwinsten met 1,5 à 2 miljard om die vervolgens te investeren in hernieuwbare energie en om de energiefactuur van de gezinnen betaalbaar te houden. De andere centrale prioriteit voor Groen! is de strijd tegen armoede. Met 15% van de bevolking onder de armoedegrens, is armoede in ons land al lang geen marginaal fenomeen meer. We leggen een berekend en betaalbaar voorstel op tafel om met 1,25 miljard de laagste uitkeringen op te trekken voor gepensioneerden, zieken, leefloners,? alles samen 431.200 mensen. Gezien de budgettaire krapte besteedt het Groen! programma heel wat aandacht aan betaalbaarheid. Door besparingen en nieuwe inkomsten willen we een begroting in evenwicht in 2015 combineren met beleidsruimte voor sociale en ecologische maatregelen. Besparingen op de (notionele) intrestaftrek, door energie-efficiëntie en nieuwe inkomsten via een vermogenswinstbelasting en een speculantentaks zijn hiervan de bouwstenen. De strijd tegen de fiscale fraude ten slotte is voor Groen! geen holle slogan maar een haalbare doelstelling waarvoor de partij tal van concrete voorstellen in haar programma heeft uitgewerkt. Contact: Wouter Van Besien - Voorzitter Groen!