Positieve vernieuwing: een groene stad voor fietsers

21 Juni 2013

Oostende moet en kan beter. Constructieve voorstellen om stappen vooruit te zetten met deze stad. Prioriteit is actieve gezinnen en jonge mensen in Oostende behouden en aantrekken. Kwaliteit moet het ordewoord zijn in alles wat we doen. Daar hoort ook een groene stad voor fietsers bij. Met een moderne visie op mobiliteit. Druk autoverkeer in de binnenstad is niet langer houdbaar. We moeten fietsgebruik aangenaam maken. Met fietsdelen, zoals in Brussel of Antwerpen. De Vlaamse overheid zal studies uitvoeren naar de mogelijkheden voor Gent of Roeselare. Minister Crevits zegt: "alleen Oostende en Kortrijk dienden geen voorstel in. Dit blijft een lokale bevoegdheid, maar Vlaamse overheid kan faciliteren. Eind september moeten de studies afgerond zijn." Waarom springt Oostende niet op deze kar? Bakfietsen zijn een eenvoudig, snel vervoersmiddel. Oostende loopt achterop. Het eerste en belangrijkste lijkt mij het zorgen voor bakfietsvriendelijke infrastructuur. Dat betekent fietsvriendelijke infrastructuur in het algemeen, maar ook specifiek oog voor bakfietsen (bijv. zorgen dat fietssluizen, paaltjes op fietsroutes e.d. voor bakfietsen voldoende vlot te passeren zijn). Bij het fietsparkeerbeleid moet er ook rekening gehouden met bakfietsen. Andere mogelijkheden zijn premies voor aankoop bakfietsen, bakfietsdeelsystemen,...