Privatisering afvalophaling: te weinig garanties

04 Oktober 2013

De overheveling van de ophaling van het restafval van de Stad naar IVOO werd op de GR van 2 februari 2013 goedgekeurd. De Groen fractie heeft zich toen als enige onthouden. Bedoeling is immers de privatisering, maar zo verliest de Stad een kans op tewerkstelling van kansengroepen: art.60'ers, oudere werklozen of mensen van etnisch-culturele afkomst. Eigen afvalophaling is een instrument om een gericht tewerkstellingsbeleid te voeren, en we weten allemaal dat er in Oostende een zeer groot werkloosheidsprobleem is. Onze vraag was om duidelijke afspraken te maken bij de overheveling dat in de offerteaanvraag van IVOO zou gestipuleerd worden dat het privé-bedrijf zich ook moet richten op kansengroepen. Is dat gebeurd? Ik heb de offerteaanvraag opgevraagd in de raadscommissie en dat werd mij beloofd vóór de GR, maar ik heb niets gekregen.  

Wouter De Vriendt, gemeenteraadslid.