Provincie staat Oostende toe om erfgoed te slopen

07 Augustus 2015

Op 6 augustus 2015 werd bekend dat de provincie een sloopvergunning van de stad Oostende voor het erfgoedgebouw Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan heeft bekrachtigd, dit tegen het advies van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar in. Groen Oostende volgt het dossier al jaren op de voet op en reageert ontzet. "Dit is niet te begrijpen, de opmerkingen in het advies van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar waren verregaand. Men sprak van een slecht gemotiveerde argumentatie voor de sloopvergunning, renovatie van de gevel zou wel degelijk een optie zijn. Er werd ook gewezen op een onaanvaardbare bouwdiepte, iets wat ook de buren heel snel aankaartten." aldus Natacha Waldmann, gemeenteraadslid voor Groen Oostende. "Interessant is ook de vaststelling dat het in de plannen van de bouwpromotor zou gaan om de bouw van te kleine appartementen voor zo'n monumentaal gebouw. Dit lag in de lijn van onze opmerkingen op de gemeenteraad van december, toen weggewuifd door het stadsbestuur. Ten slotte formuleert de dienst ook kritiek op de vergunning uitgereikt door het stadsbestuur, waarvan sommige voorwaarden in strijd zijn met de codex Ruimtelijke Ordening en andere voorwaarden juridisch niet goed omschreven zijn. De conclusie luidt dat het behoud van de gevel aangewezen is en wordt voorgesteld om de sloopvergunning uitgereikt door de Stad Oostende te weigeren." Voor Groen is het alsnog toekennen van een sloopvergunning een kaakslag voor iedereen met een hart voor erfgoed. "Dit is een zeer fout signaal" reageert Waldmann, "Het stadsbestuur heeft in dit dossier jarenlang de één na de andere fout opgestapeld. Na jarenlang getouwtrek en het oogluikend toestaan van de verkrotting van dit gebouw, zonder ook maar één keer leegstandtaks te heffen, krijgen ze nu het signaal dat dit best wel kan. Een bouwpromotor dat een erfgoedgebouw wil slopen, weet nu wat hem te doen staat."

Het erfgoed van Oostende heeft zeer veel waarde en is voor een groot stuk de ziel van onze stad. Groen betreurt dat het advies van ambtenaren met kennis van zaken plaats moet ruimen voor politieke beslissingen. Natacha Waldmann vervolgt: "De traditionele politieke partijen sluiten de rangen, en leggen nog liever onderbouwd advies naast zich neer dan hun collega's in nauwe schoentjes te brengen. We blijven hopen dat het anders kan, en dat er een tijd komt waar politieke spelletjes plaats kunnen maken voor inhoud."
"Hotel du Louvre is een begrip in Oostende, het slopen en heropbouwen van een gevel is geen alternatief voor bestaand erfgoed. We vermoeden dat er wellicht nog verdere beroepsmogelijkheden zullen worden onderzocht door de betrokkenen. En terecht, want met deze visie maken we van Oostende een nieuw Bokrijk aan zee." aldus nog Waldmann.