Routeplan naar een Mu.ZEE 2.0

14 September 2018

Routeplan naar een Mu.ZEE 2.0

Groen gelooft rotsvast in Mu.ZEE en betreurt de commotie naar aanleiding van het advies van de museumcommissie. We presenteren een vernieuwend plan van aanpak om van Mu.ZEE dé cultuurparel in Oostende te maken.

Onze voorstellen voor een Mu.ZEE 2.0 kwamen tot stand na lange, intense gesprekken met de belangrijkste cultuurspelers in de stad.

Cultuurexperten en kunstkenners Dorian van der Brempt en André Baert zijn lovend over het culturele potentieel van de stad: “Oostende is de kleinste Grootstad van België: compacte diversiteit van een stad  in combinatie met de bereikbaarheid en het overzicht van een dorp. Het kleurrijk verleden van Oostende is de voedingsbodem voor een fantastische culturele toekomst.”

 

Om de troeven van Oostende beleidsmatig beter uit te spelen wil Groen dat de bevoegdheden cultuur en toerisme bij één schepen komen. Dat moet de onderlinge afstemming verbeteren en de stad op weg zetten naar de titel van Europese Culturele Hoofdstad. Volgend jaar willen we met Groen een lacune in het aanbod invullen en voluit inzetten op literatuur. Oostende wordt “Literatuurstad aan Zee”, met een volwaardig literair festival.

 

In dat alles moet Mu.ZEE een sleutelrol spelen. “Eerst en vooral moet de bewegwijzering naar Mu.ZEE beter, en dat zowel vanuit het station als het Leopoldpark”, zeggen Baert en van der Brempt. “De afstand tussen het park (waar vaak culturele evenementen plaatsvinden) en Mu.ZEE is erg kort, maar er ontbreekt een visuele verbinding. Wegwijzers, creatieve voetpadtegels en een verkeersvrije boulevard in de L. Spilliaertstraat tussen het park en de Alfons Pieterslaan zijn mogelijkheden.”

 

Als het aan Groen ligt komt er voor Mu.ZEE in de Romestraat een verkeersvrij plein, met bankjes, groen en fietsenstallingen. In Mu.ZEE zelf komt er een museumcafé op het gelijkvloers en een aantrekkelijk onthaal. Gevelvlaggen verhogen de zichtbaarheid verder.

 

Laat Mu.ZEE ook een rol spelen in de kunst in de openbare ruimte. Een adviesraad voor kunst in de openbare ruimte wordt vanuit Mu.ZEE gestuurd met externe en eigen experten.

 

“Mu.ZEE 2.0 wordt de spin in het kunstweb waar expertise en middelen samenkomen om Oostende aan te sturen op het gebied van visuele kunsten. Onze plannen rond Mu.ZEE zullen ook de achterliggende wijk opwaarderen”, benadrukken van der Brempt en Baert. “Die wijk heeft veel potentieel, maar kampt met verloedering en leegstand. Elke laatste zondag van de maand maken we bovendien alle musea in Oostende gratis toegankelijk, om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van kunst en cultuur.”

 

Ten slotte wil Groen een Stadsgalerij op een centraal gelegen locatie om de ‘ongeziene’ kunstcollectie van de stad te tonen. Dat kan in een ontwijd gebedshuis zijn. Op deze plaats kan ook het werk van jonge kunstenaars tijdelijk getoond worden. Externe curatoren kunnen in samenspraak met lokale experten aan autonome presentaties werken.