Sofie Cloet legt de eed af als gemeenteraadslid

15 Februari 2013

Op de gemeenteraadszitting van vrijdag 1 februari 2013 legde Sofie Cloet de eed af als gemeenteraadslid. Sofie vervangt Katelijne Vervarcke die haar functie tijdelijk overlaat om voor haar ziek kind te zorgen. Sofie Cloet zette meteen de toon met haar interpellatie over de fusie van het stedelijk onderwijs, met het gemeenschapsonderwijs.