Stadsbestuur antwoordt niet op schriftelijke vraag erfgoed

28 September 2012

Het behoud van historisch waardevolle panden in Oostende is voor Groen belangrijk. Daarom vroeg Groen gemeenteraadslid Wouter De Vriendt op 16 juli 2012 de cijfers op van de afgebroken erfgoedpanden in de laatste jaren. Geen ingewikkelde vragen, maar feitelijke gegevens over het aantal afgebroken historisch waardevolle panden, de adviezen van de erfgoedcommissie, etc. Als bijlage de gestelde schriftelijke vragen. Meer dan twee maanden later heeft het stadsbestuur nog altijd niet geantwoord, hoewel de wettelijke termijn van 30 dagen voor het beantwoorden van een schriftelijke vraag al lang overschreden is. Op 3 september 2012 stuurde De Vriendt een herinnering per e-mail en begon hij naar het stadhuis te bellen. Een antwoord wordt telkens 'snel' beloofd, maar heeft hij vandaag nog steeds niet ontvangen. Is dit de transparantie die een gemeenteraadslid mag verwachten?Wat wil men verbergen? De bouwwoede van dure appartementen in Oostende maakt veel slachtoffers onder het erfgoed in onze stad. Onder de coalitie van SP.A-OpenVLD-CD&V werden tal van historisch waardevolle panden  afgebroken. Groen verzet zich al lang tegen Sloopstende en met Groen in het volgende stadsbestuur komt er een einde aan deze afbraakwoede.

Vandaag trekt Wouter De Vriendt naar het stadhuis om de antwoorden zelf bij elkaar te sprokkelen.

Wouter De Vriendt, Groen gemeenteraadslid

Sofie Cloet, Groen kandidaat