Stadsbestuur ondermijnt begrotingsdebat en werking gemeenteraad

20 Maart 2013

Stadsbestuur ondermijnt begrotingsdebat en werking gemeenteraad

Zaterdag 23 maart ligt de Oostendse begroting 2013 ter goedkeuring voor in de gemeenteraad. De voorbereiding van die gemeenteraadszitting loopt echter allesbehalve vlot. Naar jaarlijkse traditie is de beleidsnota een onderdeel van de begrotingsdocumenten. Daarin geeft het stadsbestuur toelichting bij haar plannen voor het komende jaar. Het document is onmisbaar bij de interpretatie van de begrotingscijfers en in de afgelopen legislatuur kregen de gemeenteraadsleden dit document ruim op voorhand. Voor het eerst in zes jaar tijd is dat nu niet het geval. Tijdens de begrotingstoelichting vorige zaterdag beloofde Schepen Hilde Veulemans (CD&V) dat dit document begin deze week zou bezorgd worden, maar op de raadscommissie van maandag 18 maart kregen de gemeenteraadsleden te horen dat dit pas op de gemeenteraadszitting zelf het geval zou zijn. Fractieleider Wouter De Vriendt (Groen) noemt dit "een onhandige zet van de meerderheid om zo weinig mogelijk informatie met de oppositie te delen. De verkiezingsnederlaag van de huidige meerderheid in oktober vorig jaar zet hen blijkbaar aan tot minder democratische openheid. Dat is vooral jammer voor de kwaliteit van het begrotingsdebat."  Groen roept het stadsbestuur verder op om snel werk te maken van een huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. "We hebben er voor ons functioneren alle belang bij te weten wat onze rechten en plichten zijn", zegt Wouter De Vriendt. "Het is abnormaal dat er op de derde gemeenteraad van het jaar nog steeds geen nieuw huishoudelijk reglement voorligt. Dit is geen goed bestuur."

 Ten slotte wijst Groen erop dat de agenda's van de gemeenteraad nog steeds met voertuigen en personeel van de brandweer aan huis van elk gemeenteraadslid bezorgd wordt. "Deze week nog belde de brandweer 's avonds aan mijn deur aan, met een enveloppe met daarin een extra agendapunt voor de gemeenteraad van zaterdag. Is dat niet absurd?", vraagt De Vriendt zich af. "De brandweer kan haar tijd beter gebruiken dan door agenda's rond te dragen naar gemeenteraadsleden. Dit is slecht besteed belastinggeld en ook ecologisch niet verantwoord. Er wordt veel gesproken over de digitalisering. Waarom is het zo moeilijk om dit verspillende systeem onmiddellijk stop te zetten en de agenda per e-mail rond te sturen?"