Stadsbestuur Oostende wil doorgaan met bouw crematorium aan Westerkwartier: Groen! protesteert

25 September 2009

Stadsbestuur Oostende wil doorgaan met bouw crematorium aan Westerkwartier: Groen! protesteert

Groen! heeft ontdekt dat het schepencollege zeer recent dan toch de principiële beslissing genomen heeft om een crematorium te bouwen op de site Hippodroom. Toen de plannen anderhalf jaar opdoken, kwam er hiertegen protest van de omwonenden en Groen!. Onder druk van de kritiek, bond het stadsbestuur in en kwam de toezegging dat er een impactstudie zou gebeuren. Die studie is nog niet afgerond. Toch heeft het schepencollege onlangs de principiële beslissing genomen om een crematorium te bouwen op de site hippodroom.Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) zou de grond kopen van de Koninklijke Schenking en die gronden dan onmiddellijk doorverkopen aan de intercommunale die het crematorium zal uitbaten. Maar dit zal tijd vragen.. Timing 2011-2012. Vooraleer over te gaan tot aankoop moet men zeker weten dat bouw crematorium kan doorgaan (formaliteiten, vergunningen...), dit wordt nu onderzocht.

De meerderheidspartijen SP.A, OpenVLD en CD&V leggen dus de afspraken en protesten van heel wat Oostendenaars en oppositiepartij Groen! naast zich neer. Dat is onbegrijpelijk, want de vraagtekens over een crematorium in het centrum van Oostende blijven.

Het basisstandpunt van Groen! is dat er nood is aan een crematorium aan de kust, maar dat er beter moet worden nagedacht over de locatie.

Dergelijke activiteit hoort absoluut niet thuis in een woongebied. Een crematorium vlak aan het Westerkwartier en pal naast de onlangs gebouwde appartementen past niet. Ook voor de mobiliteit is een locatie in het drukke centrum niet goed gekozen. Per dag zullen meerdere crematies gebeuren, dit zal verkeersoverlast teweegbrengen op de nu al drukke Nieuwpoortsesteenweg. Een crematorium vlak naast een containerpark vindt Groen! overigens compleet misplaatst.

Een crematorium heeft sereniteit nodig, open ruimte en groen. Het crematorium in Brugge is een goed voorbeeld. Zo kunnen familie en kennissen in alle rust afscheid nemen van de overledene. Aan de Nieuwpoortsesteenweg is dat niet mogelijk. Groen! schuift Plassendale naar voor als mogelijk alternatief. Volgens het BPA 131 Plassendale 1 is er mogelijkheid op gemeenschaps en openbare nutsvoorzieningen.

We horen dat hierover onenigheid is binnen de meerderheid en vragen aan iedereen met gezond verstand om te kiezen voor een andere locatie.

Wouter De Vriendt, gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Groen!