Stadsobligaties

21 Juni 2013

Nieuwe officiële cijfers van de Vlaamse administratie over schulden van lokale overheden (bron: gemeentelijke profielschets Oostende, voorjaar 2013). Op basis van de laatste beschikbare rekeningen wordt een vergelijking gemaakt: schulden van de vijftien grootste steden in ons land zijn sinds 2006 met 13,5% gedaald, in Oostende met 6,1% gestegen. Dit bevestigt de kritiek van Groen dat de schuldpositie van onze stad nog verslechterd is in de laatste jaren, zelfs als je vergelijkt met andere grote steden. In de cijfers worden overigens de schulden van de vele Oostendse AG's niet meegerekend (bijv. AGSO 51 miljoen euro schulden). Hoge schulden betekenen hoge afbetalingslasten. In de begroting 2013 werd 18.457.303 euro schulduitgaven voorzien. Groen verzet zich tegen een financieel beleid dat putten blijft slaan. Er is dringend nood aan een totaaloverzicht van de financiële situatie, een geconsolideerde rekening. Verder zijn er nog besparingsmogelijkheden, bijv. in het energieverbruik van de stadsgebouwen. Fundamenteel moeten we dringend meer actieve gezinnen aantrekken en het handelsapparaat in de stadskern versterken. Dat vereist een koerswijziging in beleid, in plaats van het status quo van deze coalitie.

Ook stadsobligaties zijn een oplossing. Stadsobligaties zijn een instrument om burgers te laten bijdragen aan duurzame projecten van stadsvernieuwing, hernieuwbare energie, speelpleinen of mobiliteit. Tegen een voordelige rente kunnen mensen geld lenen aan de stad die daarmee investeert. Mensen worden als het ware aandeelhouder van de stad, en voor het budget genereert dit extra middelen. In Gent worden de stadsobligaties in de komende jaren ingevoerd. Dat kan ook in Oostende.