Stadsrandbos grote winnaar van nieuw beleid

24 Mei 2020

Stadsrandbos grote winnaar van nieuw beleid

Het bestuursakkoord van de vernieuwingscoalitie zet volop in op een groener Oostende. Een fikse uitbreiding van het stadsrandbos hoort daarbij. Groen was heel kritisch voor de bouwplannen van het crematorium onder het vorige stadsbestuur. Er was een te grote impact op het stadsrandbos, de parking lag te diep in het bos en er was in het algemeen te veel verharding. Met Groen in het bestuur werden de plannen fundamenteel gewijzigd. En dat komt het stadsrandbos ten goede. Het Comité Stadsrandbos startte in de jaren negentig een petitie met 30.000 handtekeningen voor het verbinden van de natuurgebieden rond Oostende. In 1995 plantten een zestal mensen de eerste hectare. Recent werd ook strijd geleverd over de inplanting van het crematorium midden in het bos. Een petitie haalde 13.000 handtekeningen op, er werd geprocedeerd en Groen kaartte de kwestie aan in de gemeenteraad en de media. Met succes! Het finale omgevingsplan is een vertaling van de groene voorstellen. De parking kleeft nu niet langer aan het stadsrandbos, maar aan de rijweg. Zo zullen bezoekers met de auto straks geen onnodige kilometers meer moeten afleggen diep in het bos. Deze logische keuze spaart een pak onnodige verharding uit (ruim 2.000 meter) en biedt de nodige rust voor het bos. Het nieuwe plan betekent meteen ook een fikse besparing van 500.000 euro. De vrijgekomen hectaren bos zullen aangeplant worden door Buitengoed vzw die het Stadsrandbos in beheer heeft. Meer groen maakt gelukkig, en dat geldt ook in Oostende.