Stadsschulden blijven stijgen na aanpassing meerjarenplan

23 Oktober 2014

In het document "de staat van het financieel evenwicht" merken wij voor 2014 enkele positieve signalen, maar een meerjarenplan moet per definitie een langetermijnvisie beoogen. Groen ziet liever een aangepaste meerjarenplanning die onze schulden op langere termen afbouwt. Wij kunnen moeilijk onze steun verlenen aan een wijziging die de stijging van onze schulden jaar na jaar aanmoedigt De interpellatie: Vóór ons ligt een vraag om goedkeuring van het meerjarenplan welke  wordt gewijzigd. In hoofdzaak gaat het om drie wijzigingen:

  • berekende startresultaat naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2013 en vastgesteld door de raad in zitting van 20 juni 2014
  • aanpassing naar aanleiding van de intrede in de nieuwe Brandweerzone vanaf 01 januari 2015.
  • opwaartse aanpassing van de subsidiebedragen voor het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) omwille van de overgang van het Sociaal Huis naar de Stad.

In het document "de staat van het financieel evenwicht" merken wij voor 2014 enkele positieve signalen, maar een meerjarenplan moet per definitie een langetermijnvisie beoogen. Groen ziet liever een aangepaste meerjarenplanning die onze schulden op langere termen afbouwt. Wij kunnen moeilijk onze steun verlenen aan een wijziging die de stijging van onze schulden jaar na jaar aanmoedigt. Daarom vragen wij een stemming.

Vaststellingen 

Wij stellen enkele zorgwekkende feiten vast:

  1. Het voorziene budgettaire resultaat voor 2015 was oorspronkelijk €113.447 maar na deze wijziging zou dat tekort oplopen tot - €676.656. Voor 2016 een zelfde evolutie, oorspronkelijk €115.554. Na deze wijziging schat men het tekort hoger in tot -€236.999.
  2. De autofinancieringsmarge evolueert negatief. In de oorspronkelijke meerjarenplanning was er vanaf 2015 een grotere marge voorzien dan nu het geval is, na deze wijziging. Concreet: oorspronkelijk was voor 2015 gerekend op €1.886.553, na deze wijziging slechts  €1.323.343. Dat betekent dat de Stad vanaf 2015 minder eigen ruimte heeft, en dreigt nog maar eens meer te moeten lenen voor haar uitgaven. En onze schulden blijven al jaar na jaar stijgen.
  3. De verhoging van de subsidiebedragen voor het SVK is 3 x het initieële bedrag. De curieuze vraag is waarop waren  de oorspronkelijke bedragen gebaseerd?
     

Bezorgdheid en vragen

Groen is consequent gebleven in ons pleidooi voor een saneringsvisie wat de stadsfinancieën betreft. Ik verwijs naar de gemeenteraad van juni 2014, toen we de rekening van de Stad hebben   besproken. Onder andere hadden we de aanhoudende uitverkoop van de stadspatrimonium aangekaart. De liquiditeitsratio die daalde onder het cruciaal niveau en de verminderde reserves droegen toen onze bezorgdheid weg . Eindelijk bleek uit de rekening dat op 31/12/2013 de schulden van de Stad zijn opgelopen tot 126,4 miljoen euro van 124,22 miljoen euro in 2012.

We vragen ons af of het niet beter geweest was om van deze aangepaste meerjarenplanning gebruik te maken om de schulden af te bouwen? Oostendenaars zijn zeker benieuwd naar de reactie van het stadsbestuur.

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen