Thermae Palace: nog steeds geen oplossing

28 Augustus 2018

Thermae Palace: nog steeds geen oplossing

Groen-fractieleider Wouter De Vriendt kwam op de gemeenteraad van 27 augustus tussen over het Thermae Palace hotel. De zoektocht naar overnemers van het Thermae Palace hotel is een never ending story. Helaas is de toestand van de gebouwen en de Koninklijke Gaanderijen dat wel. Oostende smeekt om een oplossing, maar de beleidsvoerders in deze stad slagen er maar niet in om resultaat te boeken. Al op 30 november 2016 werden drie kandidaturen ingediend. Normaal gezien hadden we eind 2017 overnemers moeten vinden die werk zouden maken van de restauratie. Dat is mislukt. Die deadline werd opgeschoven naar 31 maart 2018. Nog altijd mislukt. Uiteindelijk bleven nog maar twee kandidaten over. Op 8 juni 2018, enkele maanden geleden dus, werd door de Eau-Tel jury een voorstel van toewijzing aan één bepaalde kandidaat geformuleerd. Er moest een doorbraak komen tegen eind augustus, maar opnieuw: mislukt. Nu lezen we in de krant dat de procedure zou worden stopgezet. En dat de huidige uitbater de uitbater zou blijven. Klopt dat? Een mens zou zich afvragen waarom al die heisa en de nieuwe procedure dan eigenlijk nodig was. Het antwoord is natuurlijk: omwille van de miserabele en schandelijke staat van de gebouwen. Het plafond van de Koninklijke Gaanderijen is nog niet zo lang geleden ingestort, en we hebben veel geluk dat daarbij geen slachtoffers zijn gevallen. Ook het hotel zelf is een paradepaardje aan de kust en beiden moeten grondig gerenoveerd worden. De raming is al gemaakt. Dat kost ongeveer 80 miljoen euro. De Vlaamse overheid ging tussenkomen met 10 miljoen euro subsidies. Als het klopt dat de procedure stopgezet wordt en de Vlaamse regering wat extra geld op tafel legt, is onze eerste vraag: hoeveel? Dat zal nooit 80 miljoen euro zijn, het bedrag dat nodig is. Het is met andere woorden een zoethoudertje. Het koopt ons wat tijd, tijd die het gebouw eigenlijk niet heeft. Het moet verbergen dat de huidige procedure de doodsteek krijgt en dat alle inspanningen voor niets waren. En na de verkiezingen zullen we dan maar een nieuwe poging doen, zeker? Dit is een vaudeville, beste collega’s. Het is om door de grond te zakken van schaamte. Van in het begin is de procedure verknoeid. Het lastenboek is op maat geschreven van de huidige uitbater, want concurrenten voor de overname zouden aan hem 8 miljoen euro moeten betalen als schadevergoeding voor de stopzetting van de huurovereenkomst. Een overeenkomst waarmee zij niets te maken hebben. Niet moeilijk dat er zo te weinig ernstige kandidaten zijn opgedoken. iedereen is blind gebleven voor het feit dat de huidige uitbater eigenlijk moet instaan op eigen kosten voor alle herstellingen, vernieuwing of onderhoud. Art. 4 van de huurovereenkomst is in die zin duidelijk. Dat het gebouw zo fel achteruit is gegaan, is een flagrante schending van zijn plichten als huurder. Dat wordt blijkbaar met de mantel der liefde bedekt. De zogezegd objectieve jury die alle kandidaturen moest onderzoeken, was een farce. In werkelijkheid was het burgemeester Vande Lanotte die de onderhandelaar was. Op een ouderwetse manier, zonder transparantie, met geheime vergaderingen zonder verslag in de achterkamers. Oude politieke cultuur. De jury liet dat allemaal begaan en kwam amper bijeen. Resultaat op het einde van de rit: nul. Wat is daar fout gelopen? Door het gebrek aan objectieve procedure weten we het niet. Groen heeft dit uitgebracht op de gemeenteraad van 26 februari, met alle bewijzen. Daarna is de jury toch in gang geschoten. In juni kwam zij tot één voorkeurskandidaat. Tot onze grote verbazing werd overeengekomen dat burgemeester Vande Lanotte verdere gesprekken zou voeren met BEIDE kandidaten. Dat werd duidelijk op de gemeenteraad van 25 juni. Waarom opnieuw deze gesloten procedure is ons een raadsel. En waarom men er alles aan doet om toch maar niet met de winnaar van de procedure gesprekken aan te knopen, is ook een groot vraagteken. Hebt u als burgemeester dan deze gesprekken gevoerd, de afgelopen periode tussen juni en nu? Wat met de belangrijkste overblijvende knelpunten: de Saudische link bij de ene, en het feit dat de huidige uitbater bijna 100 appartementen wil bouwen op het dak van het hotel. Dat is iets wat we als Oostende toch niet zomaar gingen laten passeren, hopen wij? Groen is altijd voortrekker geweest in het debat voor een eerlijke procedure die tot resultaten zou leiden. Wij willen recht trekken wat krom is, en herhalen onze oproep voor een faire en correcte procedure. Wat nodig is, en al veel eerder had moeten gebeuren, is een gemengde delegatie met vertegenwoordigers van de Stad en het Vlaams Gewest, die de onderhandelingen voert met de eerst geplaatste kandidaat (dus niet met beide). De vragen die de jury op het einde van haar rapport had opgelijst, moeten daarbij aan bod komen. Rapportage van deze gesprekken moet er dan zijn in vertrouwelijkheid naar de gemeenteraadsleden. We herhalen onze oproep om op deze manier te werken.