Tunnel Elisabethlaan zinvol verkeersproject voor Oostende

03 Juli 2013

Tunnel Elisabethlaan zinvol verkeersproject voor Oostende

Groen zal dit voorstel van de meerderheid goedkeuren. Wij staan achter de tunnel en daarvoor zijn er twee redenen. Ten eerste wordt het verkeersveiliger omwille van minder verkeersstromen en kruisingen bovengronds. Ten tweede is er een vlottere doorstroming omwille van minder doorgaand verkeer langs de Elisabethlaan bovengronds. Daardoor zijn er minder auto's die moeten afslaan naar de Torhoutsesteenweg en kunnen de verkeerslichten aangepast worden, zodat files langs Torhoutsesteenweg verminderen. Ook voor de fietsers en voetgangers wordt het comfortabeler: er zal doorstroming mogelijk zijn op moment dat autoverkeer halt moet houden. We vragen wel aandacht voor drie zaken: - betrek de buurtbewoners bij dit project. Bouw aan een draagvlak voor de tunnel, een draagvlak dat er nu nog niet is. Dit moet een project zijn van en voor de wijk. De tunnel moet een vast punt zijn op de wijkraad tot aan de realisatie. - alertheid voor het sluipverkeer in de aanpalende woonwijken. Nadat het project gerealiseerd is, moeten we dit al na enkele maanden een eerste keer evalueren en desnoods ingrijpen. - de bredere context: zolang we denken dat we druk autoverkeer zonder limieten kunnen blijven aantrekken tot in onze stadskern, zal het voor fietsers en voetgangers in Oostende nooit veilig zijn én zullen er altijd files ontstaan. Daarom pleidooi om een nieuw, modern mobiliteitsbeleid uit te tekenen, met oog voor de leefbaarheid in Oostende en voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

In het algemeen is dit een zinvol verkeersproject voor onze stad. Oostende kan deze tunnel goed gebruiken.