Is uw fiets veilig in stad Oostende?

29 Juni 2013

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving waarvan de fiets werd gestolen. Gewoon voor de deur weggeritst of ergens in de stad ontvreemd. Vooral aan het station zouden er veel diefstallen zijn. Groen gemeenteraadslid Annemie Van der Mueren vroeg het na bij het stadsbestuur:"Als we de evolutie nagaan van fietsendiefstallen in Oostende hebben we enkel zicht op de geregistreerde feiten. Dit betekent de diefstallen die zijn aangegeven bij de politie en waar een proces-verbaal van is gemaakt. Wat de Natiënkaai en het treinstation betreft zien we een duidelijke daling: van 93 geregistreerde feiten in 2011 naar 52 in 2012 voor de Natiënkaai. Aan het station waren er in 2011 nog 52 aangiften van diefstal en in 2012 maar 28."

Groen Oostende vindt dat dit een goede evolutie is. Alleen stelt zij zich de vraag of deze cijfers de werkelijkheid weergeven.

"Niet alle mensen gaan aangifte doen bij de politie. In de meeste gevallen ziet men zijn fiets natuurlijk nooit weer en soms heeft men dan geen zin om daar tijd en moeite in te steken."

"Wij raden de mensen aan om bij een diefstal altijd aangifte te doen bij de politie. Zo krijgt men een volledig beeld van het aantal gestolen fietsen en de plaatsen waar dit het meeste voorvalt. Zo kan de stad eventueel ook preventieve maatregelen nemen."

Men kan er ook voor kiezen om de fiets in bewaring te geven bij een bewaakte fietsenstalling. Aan het zwembad (heel het jaar) en in de Lijnbaanstraat (vanaf de paasvakantie tot 1 oktober) worden de parkings gedurende de week bewaakt door gemeenschapswachten. Aan het station Oostende werd het toezicht in 2009 overgenomen door "Fietspunt".

 

 

 

Annemie Van der Mueren

Gemeenteraadslid Groen