Vele Oostendse verenigingen moeten verhuizen, maar waar naartoe?

03 Mei 2015

Vele Oostendse verenigingen moeten verhuizen, maar waar naartoe?

Het stadsbestuur legt het  Oostendse verenigingsleven een aantal verhuisbewegingen op. In de Leffingestraat gebruikt de culturele raad momenteel nog den Anklap als vergaderlokaal, maar huisvest ook verschillende culturele verenigingen en twee petanqueclubs. De gebouwen in de Leffingestraat zijn volgens het stadbestuur niet meer van deze tijd. Schepen Johan Vande Lanotte kondigde aan in de pers dat met de komst van het cultureel centrum De Grote Post het logisch is dat de meeste verenigingen daarnaartoe verhuizen en er in het cultureel centrum ook een lokaal voor de cultuurraad gepland wordt. Hij voegde er ook nog aan toe dat als er een oplossing is voor deze verenigingen de stad aan een sociaal woonproject op de site van den Anklap zal werken. Een sociaal woonproject met voorzieningen voor culturele activiteiten. Ik vraag mij af welke culturele activiteiten daar dan zullen ondergebracht worden ? En welke verenigingen zouden dan onderdak krijgen in de Grote Post ? Heeft de schepen van Cultuur überhaupt zelf nog een visie op wat er met de culturele verenigingen gaat gebeuren die in den Anklap zitten ?

 

 Vorige maand nog stuurde de cultuurraad hierover een brief naar het stadsbestuur met een aantal bekommernissen. Een bloemlezing: We vernamen dat alle dienstencentra gratis hun lokalen ter beschikking stellen, ook buiten de openingsuren. Zal dit in de praktijk ook zo zijn ? De conferentiezaal is niet meer toegankelijk buiten de openingsuren van het stadhuis. Dit is een verlies. Kan dit besluit herzien worden? Sommige verenigingen vragen ook naar opslagruimte en archiefruimte. Het CC De Grote Post heeft volgens de cultuurraad eindeloze mogelijkheden maar is te duur en vormt nog steeds een te hoge drempel voor diverse verenigingen. Maar de Albertschool biedt ook onderdak aan een aantal verenigingen. Zo kondigde schepen Van de Lanotte in januari 2015 ook de verkoop aan van de  Albertschool ten voordele van de Open school, centrum voor basiseducatie. Schepen Van de Lanotte  voegde hieraan toe  dat de bestemming van die gebouwen na de verkoop behouden zou blijven. Schepen Deblauwe zei hierover in de pers dat er gesprekken gevoerd werden met de betrokken organisaties om te bekijken wat hun noden zijn en welke oplossing er geboden kan worden. Ook hier vragen we een stand van zaken voor de betreffende verenigingen. Tot slot zou jeugdhuis OHK zou verhuizen naar lokalen van de KIM in de Langestraat.
Kortom: ik zou van het stadsbestuur toch het nodige respect vragen voor onze Oostendse verenigingen. Kan de bevoegde schepen een volledig stand van zaken geven per vereniging inzake een alternatieve locatie ? Zij vormen sinds jaar en dag de kern van een bloeiend middenveld en worden door talloze vrijwilligers geschraagd. Naast de grote culturele partners in deze stad vormen zij het culturele hart van onze stad. Onze verenigingen verdienen beter.
Cultuur, mensen en verenigingen willen in alle onafhankelijkheid hun koers varen , adviezen uitbrengen en aan cultuur doen.
Vragen:

Het stadsbestuur legt het  Oostendse verenigingsleven een aantal verhuisbewegingen op.
Kan de bevoegde schepen een volledig stand van zaken geven per vereniging inzake een alternatieve locatie ? Voor welke verenigingen is er al een oplossing en voor welke vereniging is er nog geen oplossing ?

De conferentiezaal is niet meer toegankelijk buiten de openingsuren van het stadhuis. Dit is voor de verenigingen een verlies. Dit is ook een bekommernis van de cultuurraad. Kan dit besluit herzien worden? Sommige verenigingen vragen ook naar opslagruimte en archiefruimte. Wat is de visie van de schepen van cultuur voor dit probleem ?

Sofie Cloet, gemeenteraadslid Oostende.