Verborgen discriminatie is gevaarlijk: Meldpunt Discriminatie moet de passende aandacht genieten

27 Maart 2011

Groen! Vindt de uiteindelijke komst van het langverwachte meldpunt discriminatie in Oostende een goede zaak. Het voorstellingsmoment van het meldpunt vindt op dinsdag 8 maart 2011 plaats. Dit is precies twee jaar na een petitieactie onder impuls van de leden van de Minderhedenadviesraad Oostende. Stad Oostende stond weigerachtig over de komst van het meldpunt en de actievoerders verzamelden een behoorlijk groot aantal handtekeningen en overhandigden die an de burgemeester om de nood en het belang van het meldpunt weer te geven. Het meldpunt kan een krachtige hefboom zijn in het strijd tegen discriminatie op basis van ras, geloof, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst, overtuiging... Groen! juicht dan ook het Sociaal Huis toe in de afsluiting van de nodige samenwerkingsverbanden die het meldpunt tot stand heeft gebracht. Maar, daardoor is het werk niet af. Het meldpunt moet uitgebouwd worden zodanig dat het goed functioneert. Groen! vindt het merkwaardig dat er weinig werd gecommuniceerd vanuit het Sociaal Huis ter aankondiging van het meldpunt. Men moet duidelijk van in het beginfase van dit belangrijk project afstappen van de illusie dat een meldpunt zichzelf zal bekendmaken. Ervaring van bestaande meldpunten in Roeselare, Brugge en Kortrijk leren ons dat het meldpunt tot mislukking is gedoemd zonder de passende communicatie naar het werkveld enerzijds en de burgers anderzijds.

Het is onaanvaardbaar dat enkele uren naar het voorstellen van het meldpunt aan het technische werkveld, de belangrijke diensten, organisaties en individuele sleutelfiguren nog steeds niet zijn formeel op de hoogte gebracht van het voorstellingsmoment. Studies wijzen uit dat verborgen discriminatie de gevaarlijkste is. Wij hopen dat de werking van het meldpunt niet verborgen zullen worden omwille van onterecht bezorgdheid rond overlast en andere politieke redenen.

Groen! is van plan om in een passende raadszitting de voorzitter van het OCMW hierover te interpelleren. Het is ook van belang om eens te weten te komen wat de het bredere communicatieplan is naar de Oostendse burgers toe.

Met vriendelijke groeten,

Collins Nweke

Raadslid OCMW-Oostende

http://www.collinsnweke.be/

[email protected]

0498 34 58 89