Vereenvoudig de aanvraag van een Buzzy Pas in Oostende

20 September 2018

Vereenvoudig de aanvraag van een Buzzy Pas in Oostende

In het begin van het schooljaar vragen veel ouders een Buzzy Pas voor hun kinderen aan. De Stad Oostende biedt, net als de meeste steden, een korting aan op dit abonnement van De Lijn voor kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar. Maar Oostendenaars signaleren ons “de administratieve rompslomp”, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Bredene. Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt en Jong Groen-voorzitter Belinda Torres-Leclercq pleiten dan ook voor “administratieve en digitale vereenvoudiging”.   In Oostende moet je als ouder zelf in levende lijve bij drie verschillende diensten langsgaan vooraleer je de Buzzy Pas aan het kortingstarief kan aankopen: eerst naar de school, dan naar het stadhuis, en daarna naar het kantoor van De Lijn. Meer info: https://www.oostende.be/file_uploads/201382.pdf?sc=61854999B600524851A650E5A803C4B5   In Bredene kan het wel digitaal. Daar kun je via het e-loket een kopie van de Buzzy Pas samen met een attest van de school doormailen. Daarna wordt de korting op je bankrekening gestort. Meer info: http://www.bredene.be/eloket.asp?id=12   Concreet stellen de groenen voor om het attest van de school te kunnen doormailen naar het stadhuis en dan per e-mail een kortingsbewijs te ontvangen. Met dat kortingsbewijs moet je dan online de Buzzy Pas aan verminderd tarief kunnen aankopen. “De procedure in Oostende is erg omslachtig. Wij willen die vereenvoudigen en digitaliseren, zodat ouders tijd winnen en niet van de ene dienst naar de andere moeten hollen”, zeggen De Vriendt en Torres-Leclercq. “Tegelijk moet de prijs van de Buzzy Pas naar beneden. De kostprijs van een abonnement openbaar vervoer voor schoolgaande jeugd willen wij beperken tot 15 euro per jaar. Zo worden bus en tram hét vervoersmiddel voor jongeren in Oostende.”   “Met een relatief simpele ingreep helpen we op die manier drukbezette ouders”, benadrukken De Vriendt en Torres-Leclercq. “Dit is een voorbeeld van hoe de dienstverlening in Oostende beter kan en het toont aan dat er in onze stad op het vlak van administratieve vereenvoudiging nog werk aan de winkel is.” Vorige week nog publiceerde een krant een studie van het Agentschap Binnenlands Bestuur, waaruit blijkt dat minder dan de helft van de Oostendenaars tevreden is over de gemeentelijke dienstverlening. Oostende bengelt daarmee op de voorlaatste plaats van 64 West-Vlaamse gemeenten.