Verkavelingsaanvraag in Raversijde zorgt voor beroering: Groen pleit voor visie

10 Maart 2015

In Raversijde werd opnieuw een verkavelingsaanvraag ingediend voor de site tussen de Nieuwpoortsesteenweg, Dorpstraat en Emiel De Smitlaan. Deze site is niet onbesproken: het grenst aan een natuurgebied en eerder aanvragen werden reeds geweigerd. Nu doet de eigenaar opnieuw een poging, maar uit de plannen blijkt dat de hinder voor de buurt bijzonder groot zal zijn. Groen pleit ook bij dit project voor een duidelijke visie op vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Op de plannen is te zien hoe het perceel zal worden omzoomd door bebouwing en zo een erg gesloten karakter krijgt. De buurt reageert ongerust en kan op basis van de huidige regelgeving niet gerustgesteld worden. Groen klaagt het gebrek aan visie aan van het stadsbestuur en pleit nogmaals formeel voor de oprichting van een structureel ingebedde kwaliteitskamer. Gemeenteraadslid Natacha Waldmann verduidelijkt: "Dit project moet enkel al omwille van de locatie met de loep bekeken worden. Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om dit te doen. Het grenst aan een natuurgebied en aan parkzone. Er is ook een toeristische trekpleister in de buurt met het Groen Lint, het Ensorgraf en de Duinenkerk. Heel wat fietsers en wandelaars kiezen er bewust voor om daar te genieten van de rust en het typische karakter van onze kust."

Groen wil formeel benadrukken dat men niet tegen bouwprojecten an sich is. "Dat hier een project komt is duidelijk, het juridische kader stellen we niet in vraag," aldus lokaal voorzitter Kristof Cornelis. "Maar voor Groen is het primordiaal dat de verkavelingsaanvraag niet enkel geëvalueerd wordt op basis van juridische criteria. In onze stad zijn nog projecten op til met impact op de stad: The White, de site hotelschool, de verdere ontwikkeling van Oosteroever? Het is toch onverantwoord om hier als stad geen sturende rol in te spelen en alles in handen van ontwikkelaars te laten?"

Groen pleitte reeds meermaals voor de oprichting van een kwaliteitskamer; een soort denktank voor de stad met onafhankelijke experts dat projecten evalueert op hun kwalitatieve waarde. Waldmann vervolgt: "Het wordt tijd dat het stadsbestuur de belangen van de inwoners van onze stad voorop stelt en niet de belangen van ontwikkelaars en bouwpromotoren. De Oostendenaars verdienen een stad waar het kwalitatief wonen is, en waar men beslissingen neemt met de nodige zorg voor de mensen die betrokken zijn."

"Stedenbouw en ruimtelijke planning zijn aspecten die vaak over het hoofd gezien worden als zijnde cruciaal voor een stad. Nochtans heeft een duidelijke visie en consequente beslissingen op dat vlak vaak gevolgen op heel wat domeinen van de levenskwaliteit van mensen." zegt Cornelis. Natacha Waldmann vult aan: "Het één na het ander project wordt in sneltempo ingediend. Heel wat steden zijn ons voorgegaan met een kwaliteitskamer, het is een beproefd concept dat zijn nut reeds heeft bewezen. Het wordt tijd dat ons stadsbestuur kleur bekent en begint te werken aan die visie, voor het te laat is."