Verkiezingen zijn ook voor niet-Belgen een feest van de democratie

17 Januari 2018

Verkiezingen zijn ook voor niet-Belgen een feest van de democratie

Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld meer dan vijf jaar verblijf in ons land, kunnen niet-Belgische inwoners deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de verkiezingen in 2012 lag de participatiegraad in Oostende lager dan het Vlaamse en West-Vlaamse gemiddelde. In 2012 lieten slechts 8,9% van de stemgerechtigde EU-burgers en 7,39% van de niet-EU-burgers zich als kiezer in Oostende registreren. Gemeenteraadslid Collins Nweke (Groen): “Elke Oostendenaar kan mee beslissen over het beleid, ook niet-Belgen. Als we het samenleven in onze stad belangrijk vinden, moeten we actief alle gemeenschappen proberen te betrekken bij onze democratie. Laten we beter doen dan in 2012.”Antwoorden van de Stad op een vraag van Collins Nweke en de cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de toestand van registratie van stemgerechtigde kiezers geven een heel divers beeld. Sommigen haalden geen 5 procent registratie terwijl anderen meer dan 25 procent registraties telden. De Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde is een best practice, door hun positieve benadering.Groen stelt voor dat de Stad Oostende elke stemgerechtigde niet-Belg aanschrijft met uitleg over de registratieprocedure. Aan de loketten van het stadhuis, het Sociaal Huis, maar ook organisaties zoals Samen DiVers vzw, FMDO of de mutualiteiten moeten inschrijvingsformulieren klaarliggen. Medewerkers kunnen niet-Belgen sensibiliseren. En in de lente van 2018 kan de Multiculturele AdviesRaad Oostende (MARO) een infosessie voor niet-Belgen organiseren, in samenwerking met de twee aanwezige federaties in Oostende en andere relevante partners. Ten slotte wil Groen dat de procedure ook uitgelegd wordt in De Grote Klok en op de website van de Stad.“Niet deelnemen aan de verkiezingen is een gemiste kans. Groen ondersteunt alle campagnes om de maatschappelijke betrokkenheid van vreemdelingen te verhogen, dat kan de integratie alleen maar ten goede komen. Ook voor niet-Belgen zijn verkiezingen een feest van de democratie”, besluit Collins Nweke.