Voor een vernieuwend en betaalbaar woonproject op de site-Hotech

14 April 2013

Voor een vernieuwend en betaalbaar woonproject op de site-Hotech

Het is belangrijk om nu al al een duidelijk signaal te geven, want als de bouwplannen definitief zijn is het te laat. Bovendien zijn we gealarmeerd door persverklaringen van de bevoegde schepen Bart Tommelein (OpenVLD) dat het zou gaan om een project tot 22 bouwlagen hoog (even hoog als de Mast) (HLN, 27/02/13). "Gezien de bouwwoede van dure, lelijke appartementsblokken in Oostende in de afgelopen jaren, zijn we op onze hoede", zegt fractieleider Wouter De Vriendt (Groen).  Groen is voorstander van een woonproject op site-Hotelschool in de eerste plaats voor gezinnen en jonge mensen, aan betaalbare prijzen. "Wij mikken op een vernieuwend bouwproject met een mix tussen betaalbare gezinswoningen, appartementen, kangoeroewonen, groene ruimte?", legt De Vriendt uit. Betaalbaarheid kunnen we garanderen door de grond in eigendom te houden of door maximumprijzen te bepalen. "Dit is géén pleidooi voor sociale woningen, maar voor betaalbare woningen voor gewone gezinnen en jonge mensen. Oostende moet immers dringend actieve gezinnen en jonge mensen aantrekken. Dat is de enige structurele manier om onze stadsfinanciën te verbeteren. We moeten vooruit met Oostende", benadrukt De Vriendt.  Uit nieuwe cijfers van de Vlaamse regering blijkt dat het aantal jonge gezinnen (30-39 jaar) in Oostende tussen 2000 en 2012 met 11% is verminderd. Een teken aan de wand. Groen luidt nogmaals de alarmbel en vraagt met aandrang aan de SP.A-CD&V-OpenVLD-coalitie om het roer inzake bouwpolitiek om te gooien. 

Ook vernieuwende architectuur is voor de groenen belangrijk. Het mooie karakter van onze stad moeten we in de verf zette. De site-Hotelschool is strategisch gelegen. Daarom is Groen voorstander om een wedstrijd uit te schrijven voor vernieuwende architectuur.

 Fractieleider Wouter De Vriendt is erg verbaasd dat schepen Bart Tommelein (OpenVLD) zich de afgelopen dag fel heeft verzet tegen deze constructieve visie van Groen. "Blijkbaar willen de Oostendse liberalen geen trendbreuk en willen zij blijven inzetten op de bouw van dure, banale appartementsgebouwen. Nochtans springen alle knipperlichten in Oostende op oranje en is er een grote nood aan betaalbare woningen voor gezinnen en jonge mensen, en vernieuwende architectuur. Schepen Tommelein zou zijn stempel kunnen drukken op het uitzicht van onze stad door kwaliteit en innovatieve architectuur als criterium te hanteren bij het bouwen van nieuwe projecten." De verschillende opvattingen tussen Groen en OpenVLD zijn in elk geval duidelijk.

 Wouter De Vriendt, fractieleider Groen Oostende

Natacha Waldmann, voorzitter Groen Oostende