Vraag van OCMW-raadslid Peirsegaele om extra duiding over resultaten 2014 wordt positief onthaald

18 Juni 2015

Vraag van OCMW-raadslid Peirsegaele om extra duiding over resultaten 2014 wordt positief onthaald

Na aandringen van OCMW-raadslid Bert Peirsegaele (Groen) kwam Sociaal Huis-voorzitter Vens dan toch op de proppen met de jaarresultaten van 2014. Het ging ondermeer over de jaarrekeningen van De Boarebreker, Lacourt, De Zeeparel enz. Hieronder lees je de argumentatie van Bert Peirsegaele. Voorzitter, Collega's raadsleden,

Op 2 juni 2015 hebben we samen de geconsolideerde rekening 2014 van het Sociaal Huis besproken.

Maar deze geconsolideerde rekening bestaat uit de rekeningen van de verschillende activiteitencentra van het Sociaal Huis. Het OCMW- Oostende is een organisatie met een omzet van om en bij de €53 miljoen euro, zo 'n 2 miljard oude Belgische franken.

Als bestuurder is het dus onze opdracht om de resultaten te volgen van de respectievelijke activiteitencentra ( business-units)

Voor mij is dit een evidente vanzelfsprekendheid om als bestuurder deze exploitatieresultaten te kennen en te volgen. Dit is volgens mij de opdracht van een bestuurder, van een mandataris wanneer het gaat over belastinggelden, over openbare initiatieven.

Ik maak vandaag geen evaluatie van deze resultaten, maar ik ijver voor het principe dat we van het bestuur proactief  deze resultaten zouden krijgen, en meer nog dat de belastingbetaler die kan krijgen.

Voor alle duidelijkheid , ik onderlijn dit het gaat niet over oppositietaal, maar een normale vraag van een bestuurder, die wil weten hoe het gesteld is met de respectievelijke activiteitencentra . Waar zijn er bvb pijnpunten?

Het is eigenlijk geen partijpolitiek , het is de taal van de bestuurskunde om deze resultaten te vragen. En dit weigeren dit is pas echte partijpolitiek ipv bestuurskunde. Trouwens die vraag naar de resultaten weigeren zal als een boemerang werken tegen de mensen , die de openbare initiatieven verdedigen.

We rekenen erop dat dit democratisch recht, gesteund op een bestuurderslogica, zal ingewilligd worden.