Vrijwilligerschauffeurs voor ontmoetingscentrum - Groen wijst op aandachtspunten

10 December 2017

Vrijwilligerschauffeurs voor ontmoetingscentrum - Groen wijst op aandachtspunten

Stad Oostende wil een vervoerdienst organiseren door middel van een Cambio-wagen, waarop maaltijdgebruikers van het OC 't Kasteeltje beroep kunnen doen voor vervoer van en naar het ontmoetingscentrum. Gemeenteraadslid Collins Nweke heeft zich namens Groen positief uitgesproken in de gemeenteraad van 27 november 2017 voor dit initiatief: "Groen juicht het initiatief toe en zal de vraag tot goedkeuring van de afsprakennota ondersteunen. We willen wel de aandacht van schepen Nancy Bourgoignie vestigen op enkele punten". Groen wijst erop dat het project in het vaarwater komt van Minder Mobielen Centrales en vraagt zich af of een mogelijke samenwerking onderzocht werd. "Groen ziet liever samenwerking dan concurrentie ontstaan met bestaande initiatieven", oppert Nweke, "Groen had ook graag een kostenraming van het project gezien en vraagt zich af waarom het initiatief beperkt wordt tot 1 ontmoetingscentrum en of dit kan uitgebreid worden." Dat er geen budget werd opgemaakt voor dit project vindt Groen geen behoorlijk bestuur. "Schepen Bourgoinie liet verstaan in de raadscommissie dat er geen budget werd opgemaakt voor dit project. Volgens ons is het aangewezen om een budget op te maken. Dit zal een handig instrument zijn bij een mogelijke kosten-en batenanalyse in een latere fase van het project", stelt het Groen gemeenteraadslid. Groen vindt ook dat de afsprakennota expliciet moet vermelden of er wel een vrijwilligersvergoeding is of niet. Ten slotte stelde Nweke een tussentijdse evaluatie voor na zes maanden en projectevaluatie na één jaar. "Het is uitermate belangrijk om mogelijke bijsturing te overwegen en uiteraard uitbreiding naar andere ontmoetingscentra bij een positieve evaluatie" , besluit Collins Nweke.


Collins Nweke
Gemeenteraadslid Groen Oostende