Waar staan wij vandaag met intercultureel management in Oostende

09 Oktober 2011

? De MARO is herstructureerd, gelukkig maar! De doelgroep wordt assertiever in haar culturele uiting, dankzij een goed administratief ondersteuningsaanbod aangemoedigd door stad. Een minder goede herstructurering is de wijziging in het toekennen van de werkingssubsidie aan allochtone zelforganisaties. Nu moet werkingssubsidie aangevraagd worden bij de dienst Cultuur in plaats van, zoals vroeger, bij de Integratiedienst. Dit dreigt de activiteiten van de verenigingen te beperken tot puur cultuur en ander meer alternatieve culturele expressies en zeker een sociale inzet sterk te beknotten. Daarbij komt dat het bedrag van subsidie dat men bij de dienst Cultuur kan bekomen voor sommige organisaties bedroevend laag uitvalt. Dit is geen opbouwend interculturele beleidswerk...." "Waar staan wij vandaag met intercultureel management in OostendeVoor de volledige tekst klik op: