Welke toekomst heeft Hangaar 1

03 Mei 2015

Welke toekomst heeft Hangaar 1

Hier zijn we dan weer, absoluut niet van harte. Want na zoveel interpellaties, tussenkomsten, acties ook van Groen rond de veiligheid van Hangaar 1 is er nu dus dit. In augustus van vorig jaar kwam ik reeds tussen in het dossier om onze bezorgdheid te uiten over het geldende brandpreventieverslag, met heel wat werkpunten en het feit dat er nog slechts een half jaar de tijd was om die aan te pakken. Ik stelde toen de vraag aan schepen Deblauwe of de jeugd nog een fuifzaal zal hebben na 5 februari, de einddatum dat op het verslag werd vermeld. De schepen antwoordde toen op zeer bedachtzame wijze: "ja". Welnu, het is duidelijk dat hij toen vergat te vermeldde dat dit ten koste van de veiligheid zou gaan. Want het nieuwe advies wat door de brandweer werd geformuleerd en tot op heden geldt is over de ganse lijn ongunstig. In het Nederlands: de Hangaar is afgekeurd door de brandweer. En dat sinds februari.

Dat betekent dat er ernstige veiligheidsrisico's verbonden zijn aan het organiseren van fuiven op die locatie. Zo zijn onder andere de nooduitgangen onvoldoende beveiligd en vrij te maken, een deur kan zelfs niet helemaal open. Ook de elektrische installatie moet ontoegankelijk gemaakt worden voor het publiek, iets wat ook al in het vorige verslag stond. We hebben weet van minstens twee fuiven die er nog zijn doorgegaan sinds februari. Dit is echt spelen met levens en onnodig risico's nemen. Het is absoluut onverantwoord om als stadsbestuur geen conclusies te trekken uit zo'n verslag en geen alternatieve locatie ter beschikking te stellen. Opnieuw toont deze coalitie aan hoe ze staat ten opzichte van Oostendse jongeren. Het respect is ver te zoeken.

Het aantal locaties in de stad waar jongeren fuiven kunnen organiseren slinkt zienderogen en nu Hangaar 1 ook officieel geen gunstig brandpreventieverslag meer kan voorleggen vragen we ons af wat het plan is. De Elysée is te klein, Duin en Zee en het Bosjoenk zijn al lang geleden geschrapt van de lijst? Waar kan de jeugd nog terecht?

 

 

Groen wil een doorgedreven visie op jongerenbeleid, want zonder aandacht voor de noden van jonge mensen zet men steeds meer stappen naar een algehele vergrijzing van onze stad. Dit sleept al veel te lang aan. We hebben zoveel geëngageerde jongeren in Oostende, zoveel jeugdbewegingen, jeugdverenigingen, jongeren die zich inzetten om van deze stad een leukere plek te maken. Dit bestuur laat haar jongeren in de steek. 

We eisen vandaag dan ook duidelijke garanties dat dit stadsbestuur het meent met haar jeugdbeleid en willen concrete antwoorden op volgende vragen:

  • Wat zijn de toekomstplannen van de stad met Hangaar 1?
  • Wordt het pand behouden in het patrimonium van de stad of ook verkocht?
  • Zal de stad de hoge kosten voor nodige renovatie dragen?
  • Zijn er plannen wat betreft het opdrijven van het aantal laagdrempelige fuiflocaties voor jongeren in de stad? Is er een doelstelling vooropgesteld obv reële noden in de stad?
  • Is er een alternatieve locatie voorhanden om na dit ongunstig advies fuiven toch veiliog te kunnen laten doorgaan?
  • Is er reeds een beleid betreffende het faciliteren van evenementen voor en door jongeren (jeugdbewegingen, verenigingen,...)? 

 

Ik wil ook nog meegeven dat dit verslag bemachtigen geen evidentie was. Een eerste vraag stelde ik op de raadscommissie van januari, waar de schepen mij beloofde het te zullen bezorgen. Omdat ik niets ontving, stelde ik een schriftelijke vraag in februari. In maart kreeg ik het antwoord dat ik toestemming had om het op te vragen bij de brandweer. Na ettelijke telefoons waarbij ik nooit de juiste persoon te pakken kreeg, want die mensen hebben natuurlijk ook ander werk, had ik eindelijk de juiste persoon aan de lijn die mij verwees naar het stadsbestuur. Na de nodige verdere communicatie per mail en telefoon met zeer bereidwillige brandweerlui kreeg ik dan eindelijk dit verslag in handen. Maar dit hoort niet, als stadsbestuur dient u een dergelijk document onmiddellijk te kunnen voorleggen, dàt is volgens mij openbaarheid van bestuur.

 

Natacha Waldmann.