Wijziging nieuwe vismijn op komst?

29 Mei 2015

Enkele vragen m.b.t. het scenario om de erfpacht van de VLV uit te breiden tot de Wandelaarkaai. Dit konden we vernemen uit de pers. De huidige erfpact loopt slechts tot het midden van de overdekte Vismijnlaan. Voorafgaande vraag: wat is de timing van de bouw van de eigenlijke vismijn: zal men wachten tot de uitbreiding van deze erfpacht?    

 

 

 

1) Waarom kon men dit niet inschatten bij de oorspronkelijke erfpacht? Waarom deze wijziging?
Men is al jàren bezig met de plannen van de nieuwe vismijn. Bizar dat dit nu opeens alsnog gewijzigd wordt. De VLV heeft altijd een compacte vismijn gewild, 50à60-60 meter.

2) Een vraag over de huidige erfpachtovereenkomst. In artikel 14.2  staat dat de stad Oostende in 2009 een brief stuurt naar de notaris met de mededeling dat het niet beschikt over het plannen- en vergunningsregister zoals beschreven in de Vlaamse wooncodex in art. 7.6.1. Beschikt de Stad Oostende vandaag wél over zo'n register?
Zie art. 7.6.1: "plannenregister moet door elke gemeente opgemaakt worden en door de gemeenteraad vastgesteld worden binnen een jaar na 1 mei 2000." Hoe kan het nu dat de Stad daarover nog niet beschikt in 2009, hoewel het al verplicht is sinds 1 mei 2001? Quid situatie in 2015?

3) Wat is de precieze locatie van de percelen (sectie D) 832N en 835T (vermeld in de huidige erfpachtovereenkomst, voorheen werd dit samen 835P genoemd). Graag een plannetje.
De juiste verdeling zou in de bijlage 1 van de erfpachtovereenkomst staan, maar deze wordt confidentieel gehouden, om onduidelijke redenen. Waarom werd 835P trouwens opgesplitst?

4) Waarom werd geen openbaar onderzoek gehouden voorafgaand aan het afleveren van de bouwvergunning voor de nieuwe vismijn? Er is toch een deel openbare weg bij betrokken?
De "Vismijn" is een officieel adres, bijv. Simons-Decru adres is Vismijn 26. Soms wordt Vismijnstraat gebruikt ipv Vismijn. Deze openbare weg wordt afgesloten, dicht sgebouwd in de eerste fase van de bouw van de vismijn.

5) De toegang voor vrachtwagens gebeurt nu ook in het huidige gebouw, waarom kan dat nu wel, maar niet meer in de nieuwe vismijn? Een achttal laadkades zouden volgens de plannen moeten uitkomen op de Wandelaarkaai, wat dan eigenlijk een parking wordt voor de vismijn.
Officieel is er tot vandaag geen enkel probleem met de voedselveiligheid, dit werd altijd door de woordvoerders volgehouden, ook in de pers nav vragen in dat verband. Waarom dit dan veranderen?

6) Wanneer werden de gebouwen van het VLIZ op de Wandelaarkaai gerenoveerd, tegen welke kostprijs en wie heeft de renovatie betaald?
Dit is de kern van het probleem. Het VLIZ huist nu in de pakhuizen van het Vlaams Gewest, die ongeveer 8 jaar geleden voor miljoenen euro's werden gerenoveerd. Je reinste verspilling om die nu af te breken voor een parking voor vrachtwagens.? Het VLIZ zou nu moeten gaan huren op de privé-markt, maar volgens onze informatie zou dit AGHO goed uitkomen want men zou het VLIZ graag laten intrekken in de Baelskaai 16, de vroegere gebouwen van de reinigingsdienst die een tweetal jaar geleden op bevel van de burgemeester moesten worden gesloopt.

7) Als de gebouwen van het VLIZ gesloopt worden, welke zijn de mogelijke opties voor verhuis van het VLIZ? Welke pistes liggen op tafel? Zijn er al contacten geweest tussen VLIZ en AGHO hierover om naar een oplossing in Oostende te gaan?

Wouter De Vriendt