Woonkwaliteit verhogen door herinrichten binnenruimte huizenblokken

04 Januari 2014

Groen lanceert het voorstel om de woonkwaliteit in de Oostendse binnenstad te verhogen door de binnenruimte van woonblokken her in te richten. Oostende is een dichtbevolkte stad. Bewoners van een huizenblok kijken via hun achtergevel vaak uit op loodsen, beton of koterijen. Dit moeten we ontsluiten waar het kan, en omzetten in collectieve ruimte, een gemeenschappelijke tuin of berging...... Uiteraard op vrijwillige basis. De stad kan hiertoe bijdragen via een informatiecampagne, premiesysteem, PPS projecten, of aanbieden van planning ondersteuning. Ook de Stad Gent, met Groen in de meerderheid, heeft dit opgenomen in haar bestuursplannen.

Groen vraagt op de gemeenteraad of de meerderheid van SP.A, OpenVLD en CD&V dit kan uitwerken.