Zwembad Oostende: voor afbraak eerst mogelijke herbestemming bekijken

29 April 2016

  In persartikels die vorige donderdag verschenen, wordt melding gemaakt van een pleidooi van architecten om het zwembadgebouw niet af te breken, maar te herbestemmen. Dit vooral naar aanleiding van enkele experten in het vakgebied die hun stem lieten horen via diverse media en in de gespecialiseerde vakpers. Ondertussen is er ook reeds een petitie opgestart die op korte tijd door bijna 700 mensen ondertekend werd.  

Groen heeft de vraag of het nieuwe zwembad er moet komen op een nieuwe locatie of na renovatie van het huidige gebouw altijd overgelaten aan experten en een kosten-batenanalyse. Bij de beslissing om een nieuw zwembad te bouwen, hebben wij vooral waakzaam toegekeken op de locatie en de focus gelegd op het nieuwe project en de noden die er zijn op het gebied van waterrecreatie en de zwemsport.

 

Maar nu laten de experten zich dus horen. Niet voor een behoud van het zwembad op zich, wel van het huidige gebouw. Het pleidooi om dit niet af te breken, maar omwille van de erfgoedwaarde te behouden en te herbestemmen, willen wij ernstig nemen en vinden we waardevol genoeg om te onderzoeken. Onze stad heeft al enkele mooie voorbeelden van herbestemming gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de Grote Post en het Militair hospitaal, en er zijn hoe dan ook bepaalde noden in onze stad die niet zo evident te realiseren zijn op dit moment. Denk maar aan sportzalen, fuifzalen, een jeugdontmoetingscentrum? Allemaal initiatieven die de stad wil nemen en waar men geen locatie voor vindt. Er zijn er ongetwijfeld nog, ik laat het aan jullie over om verder aan te vullen.

 

Vandaar onze vraag aan het stadsbestuur om nog niet te beslissen over de afbraak maar dit onder de loep te nemen en een studie te laten uitvoeren om voor- en nadelen duidelijk in kaart te brengen. Kan het stadsbestuur akkoord gaan om een studie te laten uitvoeren naar het behoud en de herbestemming van het zwembadgebouw?