Natacha Waldmann

Natacha Waldmann

Natacha Waldmann

Ik ben bevoegd voor:

 • Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 • Woon- en Thuiszorg
 • Armoedebeleid
 • Sociaal Beleid / SARO
 • Onderwijs / Leren
 • Volksgezondheid
 • Seniorenbeleid
 • Jeugdzorg
 • Woonopvangcentra
 • Serviceflats
 • Straathoekwerkers
 • Sociaal Verhuur Kantoor (SVK)
 • Crisisnetwerk
 • Crisisopvang

"Onrechtvaardigheid bestrijden is mijn motor"


Carrière & gezin 


Van opleiding ben ik orthopedagoge en oplossingsgericht therapeut. Na mijn studies startte ik in 2003 als leerkracht expressie in het MMI van Kortemark en gaf ik les als docent in de lerarenopleiding aan De Avondschool in Gent. Daar ben ik gebeten door de onderwijsmicrobe. Ik maakte al snel de overstap naar het Centrum voor Leerlingbegeleiding in Oostende, waar ik de vele problematieken die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling kunnen ervaren samen met scholen en ouders mee hielp ondersteunen. In 2012 werd ik zorgdirecteur bij De Kade vzw, een organisatie in Brugge waar ik de inhoudelijke leiding had over de afdeling kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (GES). Dat ben ik blijven doen tot ik schepen werd. Ik ben geboren in Oostende maar opgegroeid in Leffinge, intussen woon ik samen met mijn man Youri en mijn drie kinderen Titus, Len en Pixie in Mariakerke.


Meer weten? Ga naar https://natachawaldmann.be/

Natacha Waldmann

Schepen van onderwijs, welzijn & zorg 

Ik ben bevoegd voor:

 • Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 • Woon- en Thuiszorg
 • Armoedebeleid
 • Sociaal Beleid / SARO
 • Onderwijs / Leren
 • Volksgezondheid
 • Seniorenbeleid
 • Jeugdzorg
 • Woonopvangcentra
 • Serviceflats
 • Straathoekwerkers
 • Sociaal Verhuur Kantoor (SVK)
 • Crisisnetwerk
 • Crisisopvang

"Onrechtvaardigheid bestrijden is mijn motor"


Carrière & gezin 


Van opleiding ben ik orthopedagoge en oplossingsgericht therapeut. Na mijn studies startte ik in 2003 als leerkracht expressie in het MMI van Kortemark en gaf ik les als docent in de lerarenopleiding aan De Avondschool in Gent. Daar ben ik gebeten door de onderwijsmicrobe. Ik maakte al snel de overstap naar het Centrum voor Leerlingbegeleiding in Oostende, waar ik de vele problematieken die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling kunnen ervaren samen met scholen en ouders mee hielp ondersteunen. In 2012 werd ik zorgdirecteur bij De Kade vzw, een organisatie in Brugge waar ik de inhoudelijke leiding had over de afdeling kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (GES). Dat ben ik blijven doen tot ik schepen werd. Ik ben geboren in Oostende maar opgegroeid in Leffinge, intussen woon ik samen met mijn man Youri en mijn drie kinderen Titus, Len en Pixie in Mariakerke.


Meer weten? Ga naar https://natachawaldmann.be/