André Baert en Saartje Decaluwe sluiten zich aan bij Groen

23 Maart 2018

André Baert en Saartje Decaluwe sluiten zich aan bij Groen

De bekende Oostendse kunstkenner André Baert (64) zet de stap naar Groen en is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. André is medestichter van Kunstkring De Peperbusse, gedurende 30 jaar een begrip in Oostende met meer dan 330 exposities.Nu organiseert hij tentoonstellingen, is hij een veelgevraagd gids in verschillende kustgemeenten (ook in Mu.Zee en Het VLOT), en is gespecialiseerd in filosoferen met kinderen en jongeren over kunst. Saartje Decaluwe (18) is student aan de Universiteit Gent en een enthousiast jeugdwerkster: ze is leidster in scouts Sint-Jan en animatrice bij De Speelcompagnie. Ze heeft dertien jaar ballet gedanst. Saartje zit ook in de jeugdraad en is op haar prille leeftijd al bestuurslid van het cultuurcentrum De Grote Post. Voor André Baert is cultuur “het hart en het lijf van een stad”. Cultuur gaat voor hem om beleven en meemaken. Voor de bezoeker, maar zeker ook voor de bewoners. “Bij Groen vind ik veel passie terug voor cultuur en creativiteit. Ik geloof in hun oprechte ambitie en liefde voor Oostende. Het is een partij die staat voor menselijke politiek. Ik heb ze leren kennen als een vriendengroep, een gemeenschap, veel meer dan een traditionele partij.” Hij wil zich bij Groen inzetten voor het belang van ruimte voor de creatie van kunstprojecten in Oostende: om te repeteren, te tonen, en uit te voeren. Maar ook de zorg voor de vrijwilligers waar cultuurbeleving op steunt. Ten slotte wil André samen met Groen aandacht vragen voor de Oostendse kunstenaars zelf. “Oostende hééft kwaliteit”, benadrukt André. “Denk maar aan Yves Velter, Bennie Simoens, Peter Van Heirseele, Bavo Defurne, William Sweetlove, Kathelijn Vervarcke, Roland Desnerck, Seamoose, Lisa Tahon, Rein Dufait, enzovoort. Die mensen worden in de eigen stad vaak vergeten, dat kan anders.” Saartje Decaluwe is zelf een bezige bij en kiest met volle overtuiging voor Groen. “De ideologie van Groen omvat alles wat ik wens voor mijn prachtige Oostende: een positieve politiek die de mensen met elkaar verbindt. In deze multiculturele stad is het de bedoeling dat iedereen zich goed voelt, zodat we samen kunnen streven naar een gezondere en groenere toekomst.” Groen is voor Saartje ook een open partij, die hoog inzet op jongeren. “Aangezien ik zelf vol jeugdig enthousiasme en motivatie zit, vind ik het erg belangrijk dat de jeugd ook aan politieke participatie doet. Er is hoge nood aan een nieuwe fuifzaal, maar ook het ‘vergroenen’ van fuiven is van essentieel belang. Het belonen van organisatoren die daarvoor inspanningen doen kan ons mooie Oostende groener maken.” Lijsttrekker Wouter De Vriendt is verheugd met de komst van André Baert en Saartje Decaluwe naar Groen. “Jong of oud, veel ervaring of jeugdig enthousiasme…dat zulke straffe Oostendenaars voor het eerst de stap zetten naar de politiek en kiezen voor Groen maakt ons fier. We verwelkomen hen in ons team en ik twijfel er niet aan dat we samen mooie dingen voor Oostende zullen realiseren.”