Begroting 2016: Geen geld voor renovatie Koninklijke Gaanderijen

13 December 2015

?We stellen vast dat de schepen zijn huiswerk heeft gemaakt. De subsidies van de verenigingen zijn gelijk gebleven of verhoogd. De betoelaging van cultureel centrum De Grote Post is toegenomen. Er zijn vele restauraties en renovaties gepland. Als erfgoedliefhebbers kunnen we dat alleen maar toejuichen. We zijn wel wat bezorgd om de dakwerken om en bij de Kapucijnenkerk. In 2013  is het kerkje van Westkappelle in de vlammen opgegaan bij dakwerken. Dergelijke werken houden toch enige risico in. Wij vragen de schepen dan ook als een goede huisvader de werken op te volgen.   Maar we hebben toch onze vragen bij de aanslepende renovatiewerken bij de Koninklijke Gaanderijen, voor de Venetiaanse Gaanderijen zijn er enkel twee algemene herstelwerken gepland, herstelling van de toegangstrap Savarin en aanpassing van het verluchtingsrooster en vernieuwing van de branddeur. Voor de Koninklijke Gaanderijen is er enkel een proefherstelling gepland. Nu de werken slepen al aan van 2012. Notabene op de website Cd&v Oostende wordt het belang van deze gebouwen onderstreept en ik citeer: de gaanderijen vormen een uniek onderdeel van de wandeldijk  in Oostende (en eigenlijk ook  van alle wandelpromenades langsheen de Belgische kust. Hiermee  is het één van de belangrijkste  toeristische troeven voor onze stad en  een belangrijke landmark van Oostende. Als dit zo is mijnheer de Schepen hoe komt het dan dat de Koninklijke Gaanderijen  in uw toelichting niet eens vermeld worden en dat er dus zo weinig voortgang gemaakt wordt in dit dossier ?

 

Sofie Cloet