Belangrijke agenda voor groen!leden

05 September 2009

Belangrijke agenda voor groen!leden

artistiek bewerkte foto van Herman van een aantal terras-gangers... wie herkent ons? : AV en Voorstellingsavond kandidaten landelijke voorzittersduo's.Woensdag 21 oktober

18h30-20h00: verkiezing van voorzitter en secretaris van het PPB, voordragen landelijk PB-lid,

20h00-22h30: voorstelling landelijke voorzitterskandidaten, met
mogelijkheid tot het stellen van vragen (ruimte afhankelijk van het
aantal kandidaten).


zondag 25 oktober 2009 : verkiezing nieuwe groen! voorzitter te Gent ICC