Betaalbaar wonen is een basisrecht - Groen pleit voor actie

28 December 2017

Betaalbaar wonen is een basisrecht - Groen pleit voor actie

? In Oostende was het vorig jaar (2016) 1864 dagen wachten of iets meer dan 5 jaar wachten op een sociale woning. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid An Moerenhout van Groen. Daarmee scoort Oostende een pak slechter dan het Vlaamse gemiddelde dat 1.131 dagen of 3 jaar bedraagt. Gemeenteraadslid Natacha Waldmann (Groen): "Oostende heeft een hoog aantal kwetsbare inwoners, door deze lange wachttijden moeten mensen veel langer dan ze aankunnen de hoge prijzen betalen van de private woonmarkt of woningen van een te lage kwaliteit huren. Hierdoor gaan kansarme gezinnen en alleenstaanden finaal kopje onder. Betaalbaar wonen zou een prioriteit van dit Stadsbestuur moeten zijn, niet enkel in woorden maar ook in daden."

Recent nog benadrukte de Vlaamse Woonraad dat vooral de meest kwetsbaren lijden onder de stijgende woonprijzen. "In Oostende is betaalbaar wonen een reële uitdaging en een strijdpunt voor Groen. Een belangrijk luik hiervan is sociale woningbouw. De Stad is ambitieus in haar woonplan, en formuleerde zelf de doelstelling van 600 sociale huur- en koopwoningen tegen 2020. Bij de evaluatie in oktober bleek echter dat hiervan tot nu toe slechts 205 woningen zijn gerealiseerd. Dit is iets meer dan een derde voor de periode 2011-2020, terwijl we ondertussen bijna drie vierde van deze periode afronden. Ondertussen wordt in Oostende wél het ene na het andere dure appartementenproject gerealiseerd. Dat kan dan blijkbaar wel", zegt Natacha Waldmann.

Het tekort aan sociale woningen aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van het lokale en het Vlaamse niveau. Er moeten dringend meer middelen komen. Toch wil Groen meer ambitie zien vanuit het stadsbestuur: er is nood aan een totaalvisie.

"Betaalbaar wonen is een enorme grote uitdaging. Een voldoende groot aanbod van sociale woningen voorzien is één van de belangrijkste hefbomen, maar er dient meer te gebeuren zodat de meest kwetsbare groepen toegang krijgen tot een kwalitatieve woning. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van discriminatie op de woonmarkt via de ondertekening van een charter of het organiseren van praktijktests, het opzetten van een woonbuddy-systeem waarbij mensen op zoek naar een betaalbare woning meer begeleid worden, het uitbreiden van het Housing-firstprincipe voor daklozen of het bieden van juridische ondersteuning voor zowel huurders als verhuurders." vervolgt het gemeenteraadslid.

Oostende telt heel wat kansarme inwoners maar ziet tegelijk haar actieve bevolking te vaak vertrekken naar buurgemeenten, op zoek naar een betaalbare woning. De vaststelling blijft op vandaag dat de nood aan correcte huisvesting veel hoger blijft dan het aanbod dat men kan realiseren. Groen weigert te vervallen in gelatenheid. Er is nood aan een gecoördineerde aanpak door alle betrokkenen.

Daarom pleiten we voor sterkere initiatieven om betaalbaar wonen te realiseren.

1. De Stad kan privé-initiatieven stimuleren waarbij snel betaalbare huurwoningen worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld Inclusio in Leuven doet. Deze vennootschap bouwt woningen met privémiddelen terwijl de overheid een lage grondprijs garandeert en de verhuur via een sociaal verhuurkantoor laat verlopen.
2. Er zou ook een grotere focus kunnen liggen op het overtuigen van huiseigenaars in onze stad om onbenutte ruimtes in te zetten voor verhuur, zo mogelijk via het sociaal verhuurkantoor.
3. Groen pleit ook voor de oprichting van een Community Land Trust (CLT) dat wonen betaalbaarder kan maken door een loskoppeling van de eigendom van grond en woning. Zo kunnen mensen toch een eigen woning verwerven, maar blijft de grond in eigendom van de Stad. Dit bestaat reeds in een aantal centrumsteden zoals Gent, Brussel en Antwerpen.

"Groen wil het anders aanpakken. De wachttijden en het kleine aantal gerealiseerde sociale woningen illustreren hoe het beleid faalt. Een menselijkere aanpak is mogelijk. Door creatief na te denken en slimme afspraken kan de Stad er voor zorgen dat er sneller meer woningen bij komen.We roepen het stadsbestuur dan ook op om te bekijken welke opties vandaag reeds kunnen geactiveerd worden," aldus nog gemeenteraadslid Natacha Waldmann.

 

Natacha Waldmann
Gemeenteraadslid Groen Oostende