Daklozenproblematiek: Stadsbestuur kan handen niet meer in onschuld wassen

29 Maart 2015

" Het stadsbestuur mag haar handen niet meer zomaar in onschuld wassen en zich vrijstellen van elke verantwoordelijkheid. We kunnen niet meer doen alsof dit een probleem is voor het Sociaal Huis alleen.  Groen waarschuwde dat de Daklozenwerking vzw niet gemakkelijk een pand zou vinden op de privé huurmarkt. En inderdaad, die vrees is uitgekomen toen een teleurgestelde dokter Daniëls liet weten dat door een mix van huisjesmelkerij en een ontoegankelijk privéhuurmarkt, een pand vinden kwasi onmogelijk is

"

 

Begin maart raakte bekend dat het gebouw waar permanente nachtopvang voor daklozen van de Daklozenwerking vzw wordt georganiseerd in april gesloopt zou worden. Zoals bekend werd het project opgezet door dokter Gerard Daniëls omdat vanuit het stadsbestuur en het Sociaal Huis geen structurele opvang wordt voorzien. De meerderheidspartijen waren van oordeel dat de daklozenproblematiek grensoverschrijdend is en dus een bovenlokale oplossing vereist. Daarbovenop baseerde de lokale overheid zijn standpunt grotendeels op een vrees voor een zogezegd aanzuigeffect. Als gemeenteraadslid ben ik verheugd dat de meerderheidspartijen eindelijk afgestapt zijn van deze ondoordachte standpunten.

 

Alhoewel het bereikte compromis een verbetering is op de impasse van de voorbije jaren, zijn wij van mening dat die ingewikkeld is. Wij hadden ons voorbehoud geuit bij dit bereikte compromis. Wij waarschuwden dat de Daklozenwerking vzw niet gemakkelijk een pand zou vinden op de privé huurmarkt. En inderdaad, die vrees is uitgekomen toen op 24 maart een teleurgestelde dokter Daniëls liet weten dat door een mix van huisjesmelkerij en een ontoegankelijk privéhuurmarkt, een pand vinden is kwasi onmogelijk. Gelukkig sprong gisteren de lokale sociale huisvestingsmaatschappij, de Oostendse Haard, ter hulp. Het standpunt van Groen van in het begin was formeel, consequent en duidelijk: een permanente daklozenopvang georganiseerd door het Sociaal Huis in samenwerking met het stadsbestuur is een kerntaak. Wij blijven van mening dat elke dag discussieëren over een compromis een dag te veel is. Een lokale overheid moet daklozenopvang organiseren. Punt. Belangrijk is dat dit gaat om een dak boven het hoofd te voorzien, in eerste lijn. De doorgangswoningen waarvan sprake zitten al verder in het hulpverleningstraject. Het blijft nodig om binnen twee jaar naar een verankerde oplossing te gaan via het Sociaal Huis. We zullen u aan deze belofte herinneren.

 

Bij elke gelegenheid hebben wij vooral in de OCMW-raad maar ook hier in de Gemeenteraad ons standpunt herhaald. OCMW-raadslid voor Groen, Bert Peirsegaele is in de jongste OCMW-raadszitting op 17 maart hierover zeer uitvoerig tussengekomen. Het is dan ook niet onze intentie om zijn relaas aldaar hier in de Gemeenteraad te herhalen. In tegendeel, onze bedoeling is eigenlijk om duidelijkheid te eisen van het stadsbestuur in dit dossier want het stadsbestuur is mee verantwoordelijk voor dit dossier gezien wij het OCMW jaarlijks een dotatie van ongeveer 10 miljoen euro geven. Vandaar hebben wij als Groen de volgende vragen:

 

De vragen

 

  1. Meten is immers weten. Volgens De Standaard telt België niet minder dan 50.000 daklozen. Hebben wij als Stad zicht op het aantal dak- en thuislozen in Oostende?

  2. Wat kan de Stad concreet doen om bij te dragen aan een structurele opvang voor daklozen?

  3. Van de Schepen van Financiën wiens partij (CD&V) gelukkig voorstander is van permanente daklozenopvang, zouden wij graag willen weten in hoeverre de Stad bereid is voorwaarden rond kerntaken te verbinden aan de jaarlijkse dotatie die het geeft aan het OCMW?

  4. Oostende miste de kans om op 4 opeenvolgende jaren het oprichten van doorgangswoningen te realiseren met financiële bijdragen van de minister van maatschappelijke integratie. Bestaan er nog andere externe fondsen om dit project te financieren?

 

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen | Oostende, 27 maart 2015