De onveilige situatie in de fuifzaal Hangaar I

04 Oktober 2013

De fuifzaal Hangaar I kampt al enige tijd met problemen inzake de infrastructuur: elektriciteitspannes, onveiligheid, allerhande mankementen. De incidenten op enkele recent georganiseerde fuiven moeten tot nadenken stemmen. In de huidige omstandigheden is dit niet langer een geschikte fuifzaal. Het stadsbestuur heeft de Hangaar I laten verkommeren. Het is nochtans een belangrijk historisch gebouw. Het neoclassicistische Koninklijk Stapelhuis vormt samen met de andere gebouwen rond het Vlotdok (het gebouw van de Havenkapiteindienst, het Stapelhuis aan de Oostkaai en het Douanegebouw) één geheel en vertegenwoordigt de vroegste industriële uitbreiding van de haven van Oostende. De mankementen zijn echter niet min: er is betonrot vastgesteld en het renoveren van de buitengevel alleen al wordt geraamd op vijf miljoen euro. Het inrichten van de fuifzalen werd op 18 juni 2002 door het voormalige Monumenten en Landschappen gunstig geadviseerd. De bestemming als fuifzaal werd op dat moment beschouwd als een geschikte herbestemming voor dit monument gelet op de ruimte en de locatie. Echter door de sterk verwaarloosde toestand van de gevels (hekkens en betimmerde tunnels voor de deuren om binnen veilig het gebouw binnen te treden) komt deze herbestemming voor Monumenten en Landschappen sterk onder druk te staan.

Monumenten en Landschappen sensibiliseert de stad Oostende reeds van 2003 om de nodige instandhoudings- en restauratiewerken uit te voeren aan dit beschermd monument. Echter zonder enig succes tot nu toe. Na veelvuldig herhalen van de instandhoudingsplicht die de eigenaar van een beschermd monument heeft en dreigen met een proces verbaal betreffende deze verwaarlozing werd dit dossier overgemaakt aan de van inspectie RWO. Zij legden recent klacht neer bij de procureur des Konings wegens verwaarlozing.

Dat ook de fuivende jeugd steeds minder vertrouwen heeft in de infrastructuur blijkt uit de cijfers: in 2007 werden er nog 62 fuiven per jaar georganiseerd. In september 2013 staat de teller op zes fuiven. Beduidend minder dus. In de eerste zes maand van dit jaar viel de elektriciteit maar liefst drie keer uit en tijdens de laatste fuif ontstond er een gevaarlijk co2-lek in de tapkraan. De fuif kon ternauwernood doorgaan omdat de organisatoren zelf voor verlengkabels zorgden, maar konden bij niemand terecht voor een structureel antwoord. Ook ontstonden er vechtpartijen en opstootjes. Zo kan het niet verder.

 

Sofie Cloet, gemeenteraadslid.