Eén miljoen euro dotatie: proactief economisch beleid is nodig

25 Maart 2016

De goedkeuring werd ons door burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) gevraagd in de gemeenteraad van 21 maart 2016 voor de uitbetaling van 595,000.00 euro voorschot van de financiële middelen 2016 voor het Economisch Huis Oostende. Hierop ben ik tussengekomen namens Groen. De kern van mijn tussenkomst:  "We onthouden ons omdat de economische resultaten slecht zijn en we vinden dat het Economisch Huis méér moet kunnen doen en beter moet kunnen presteren met de 1 miljoen euro die ze jaarlijks krijgen"

 

Waarom wij ons onthouden

Enkele zaken rond de economie en tewerkstelling in Oostende zijn zorgwekkend want de jongste cijfers van de VDAB vertellen een triestig verhaal: er zijn 3.840 werklozen of 13.6% werkloosheidsniveau op 30 februari 2016 (zie tabel 1).

 

 

Oostende

 

 

West-Vl

 

 

Vlaanderen

 

 

 

Feb. '16

Feb. '15

%

Feb. '16

Feb. '15

%

Feb. '16

Feb. '15

%

Totaal

13.3%

13.6%

 

6.1%

6.6%

 

7.7%

8.0%

 

Mannen

14.6%

14.0%

 

6.1%

6.7%

 

7.8%

8.2%

 

Vrouwen

11.7%

12.0%

 

6.0%

6.5%

 

7.6%

7.0%

 

NWWZ

3.840

3.906

-1.7%

33.111

35.425

-6.5%

230.129

237.201

-3.0%

                             

Tabel 1: actuele werkloosheidssituatie voor Oostende tov W-Vl en Vlaams Gewest  februari 2016

 

Bron: Arvastat VDAB

 

Dit is meer dan dubbel van het gemiddelde voor West-Vlaanderen (6.1%) en Vlaanderen (7.7%). De verhouding tussen het Oostendse werkloosheidscijfer en dat van heel Vlaanderen is 1.73.  Tien jaar geleden was dit 1.45 en in 2014 stond het op  1.66   Ten opzichte van de centrumsteden, West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest is Oostende de slechtste leerling van de klas (zie tafel 2).

 

 

Oostende

 

 

Brugge

 

 

Kortrijk

 

 

 

Feb. '16

Feb. '15

%

Feb. '16

Feb. '15

%

Feb. '16

Feb. '15

%

Totaal NWWZ

3.840

3.906

-1.7%

3.650

3.930

-7.1%

2.626

2.735

-4.0%

                             

Tabel 2: actuele werkloosheidssituatie voor Oostende, Brugge & Kortrijk februari 2016

 

Bron: Arvastat VDAB

 

In de voorbije 12 maanden (tussen februari 2015 en februari 2016) kende Brugge een daling van de werkloosheid (-7.1%), Kortrijk (-4.0%) en West-Vlaanderen in het algemeen (-6.5%). Tegen deze trend in Vlaanderen in kent Oostende maar een lichte daling van -1.7%. Vergelijk dit met de situatie in 2000 toen het werkloosheidsniveau in Vlaanderen 6,28% bedroeg en die van Oostende op 10,97% lag, dan is er sprake van een economie die sterk achteruit gaat.

 

Oostende moet af van een reactief economisch beleid

Door de financieel economische crisis en de impact van de hervorming van de werkloosheidsreglementering stelt de POD Maatschappelijke Integratie een stijging van 12,4% meer leefloners in 2015 tegenover 2014 vast. Zonder een proactief beleid zal er zeker in 2016 nog een sterker stijging zijn van het aantal moeilijk plaatsbare werkzoekenden in Oostende deels omwille van de 184 nieuwe erkende vluchtelingen. De jaarlijkse dotatie van meer dan 1 miljoen euro aan het Economisch Huis bereikte tot op heden blijkbaar zijn doel niet. Een andere aanpak, een proactieve aanpak,  is vereist.

 

Een inclusief beleid maar toch aandacht voor doelgroepenbeleid

Een op maat gesneden doelgroepenbeleid moet meer stimulans geven aan de tewerkstelling in Oostende want bijna 60% van de werkzoekenden zijn laaggeschoold; 30% van de werklozen hebben beperkte kennis van de Nederlandse taal waaronder hooggeschoolden met migratieachtergrond. Beperkte mobiliteit is ook een groot probleem bij deze doelgroep want veel van hen beschikken niet over een rijbewijs. Daardoor kunnen ze niet in het midden of  Zuidwest-Vlaanderen geraken waar er redelijk veel meer werkaanbod voor arbeiders is in de landbouw, veevoeders en dergelijke meer.

 

Een bijkomend Jobmarketeer is nodig binnen het bestaande budget

Wil Oostende de werkloosheid ernstig aanpakken, dan moeten wij de aanwending van de beschikbare middelen herbekijken. Een voorbeeld is het feit dat het Economisch Huis het moet stellen met maar een jobmarketeer die ongeveer 1500 dossiers moet verzorgen. Dit is niet alleen onmogelijk, het is ook belachelijk. Een bijkomend jobmarketeer is nodig. De tijd is ook rijp om te gaan aankloppen bij de integratiedienst maar ook het opzetten van een nauwere samenwerking met de Minderhedenadviesraad Oostende om tot een deftig jobplan voor de nieuwe Oostendenaars te komen. Er moet meer geïnvesteerd worden in de sociale economie.

 

Het is onze hoop dat de prioriteit vanaf 2016 daadwerkelijk op jobcreatie in de private sector zal liggen en dit door het aantrekken van nieuwe grote KMO's. Groen kijkt alvast uit om ook vanuit de Raad van Bestuur van het Economisch Huis mee te helpen een strategisch plan bij te sturen en opvolgen want zonder meer jobaanbiedingen gaat Oostende nooit vooruit.

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen
Oostende, 21 maart 2016

 

 

 Noot / vaststellingen:

  • Het EHO is al doorgelicht en wij vinden dit een goede zaak. Met die doorlichting werden enkele aanbevelingen gedaan. De herstructurering van het beheersorgaan is één daarvan en die is al doorgevoerd. Alhoewel de nieuwe structuur nog op zijn kinderschoenen staat zijn wij hoopvol dat het eindelijk de transparantie en de efficiëntie van de werking zal verhogen
  • Een pijnpunt blijft wel het omvormen van het EHO in een Extern Verzelfstandig Agentschap (EVA). Behalve een belofte door de burgemeester in de gemeenteraad van december 2015  (bij aandringen door Groen) om dit nader te bekijken hebben wij niets meer mogen vernemen in dit verband.
  • Het valt dus te wachten of het EHO een dochterbedrijf wordt van de AG Haven Oostende om zo de efficiëntie te verhogen