Een constructieve, maar wakkere oppositie

25 Oktober 2012

Een constructieve, maar wakkere oppositie

We bedanken de 4.696 Oostendenaars die de voorbije gemeenteraadsverkiezingen voor Groen hebben gekozen. De groei van onze partij geeft om op de ingeslagen weg verder te gaan: een positieve, maar alerte oppositie. Groen is de vertolker van 1 op de 10 Oostendenaars en wij werken hard verder aan een beter Oostende. De mensen kunnen op ons rekenen.extra zuurstof

Oostende heeft nood aan een bestuur met ambitie die de uitdagingen van onze stad aanpakt. Uit het bestuursakkoord blijkt echter onvoldoende ambitie: men zet het beleid van de afgelopen jaren verder, echte trendbreuken blijven uit, terwijl de kiezer om positieve vernieuwing heeft gevraagd.1

Zo heeft Oostende dringend nood aan het aantrekken van gezinnen en jonge mensen. Terecht staat dit voorop in het bestuursakkoord. Maar dat van de 3000 nieuwe woningen tegen 2020 slechts 1 op 4 eengezinswoningen zullen zijn, is teleurstellend. Wat met die andere 75%? Zet dit de deur open voor een nieuwe golf van dure appartementenbouw?

Ook het feit dat er geen uitbreiding van de erfgoedlijst komt, doet het ergste vrezen. Van de 2498 niet-beschermde, maar historisch waardevolle panden in Oostende, hebben slecht 457 panden een hoge locuswaarde gekregen: 2000 erfgoedpanden zijn en blijven dus vogelvrij voor afbraak.

Groen is wel tevreden dat ons voorstel om woningen te verkopen zonder de grond, om de prijs te drukken, mee is opgenomen in het akkoord. Ook de grote aandacht voor het uitbreiden van de plaatsen in de kinderopvang is zeer belangrijk en positief. Dit moet snel concreet worden.

Inzake jobs en economie bouwt men vooral verder op bestaande plannen zoals Oostende@work. Belangrijk voor Groen is dat de bedrijven op de Oosteroever als een troef voor tewerkstelling erkend worden. Oostende heeft een werkloosheidsgraad van 11,32% (cijfers VDAB september 2012), we mogen daar niet achteloos mee omspringen. Het bestuursakkoord wil de bedrijven op de Oosteroever maximale kansen geven om zich te ontwikkelen, maar maakt geen keuze tussen jobs of 1800 nieuwe dure appartementen. Zolang dat niet gebeurt, blijven we rondjes draaien. Positief is wel dat men de nood aan meer dialoog met de ondernemers erkent.

De oprichting van een budgettair comité om de schuldenlast van de stad te monitoren is een goede zaak, maar dit dreigt achterkamertjespolitiek te worden. Er is geen sprake over een debat in de gemeenteraad, noch over een geconsolideerde rekening die een totaaloverzicht geeft van de financiële situatie in Oostende.

Groen heeft een I Bike OSTD plan voorgesteld, met verkeersvrije zones rond de drie pleinen en shoppingbuurt, fietsstraten met voorrang voor fietsers zoals de Visserskaai of de Koningsstraat, het aanpakken van zwarte punten voor fietsers? Oostende werd recent door de VRT opgevoerd als voorbeeld van fietsonvriendelijke stad. Koning Auto wordt nog overal toegelaten en domineert, tot diep in het stadscentrum toe. In het bestuursakkoord ontbreekt elke intentie om naar een trendbreuk te gaan. Integendeel, er worden maar liefst 1700 extra parkeerplaatsen in de binnenstad aangekondigd. Veel verstandiger is om te opteren voor randparkings.

Het is onbegrijpelijk dat wijkgerichte politiewerking geen centralere rol in het bestuursakkoord krijgt. "De rol van de wijkagent zal geherwaardeerd worden", zonder concreet te spreken over een permanente zichtbaarheid van de wijkagent op elk moment van de dag in de wijk en uitgebreidere openingsuren van de wijkkantoren, zoals Groen vele keren benadrukt heeft.

De coalitie blijft ook weigeren om een permanente daklozenopvang te organiseren, hoewel de nood hieraan in Oostende groot is. Mensen op straat laten slapen is een centrumstad onwaardig.

Op het vlak van natuurontwikkeling, is het bemoedigend dat de inspanningen voor het stadsrandbos verder gezet worden. Net zoals het promoten van energiebesparing.

Oostende heeft een slecht imago als het over de stijl van politiek gaat. Groen maakte een punt van meer ethiek in de politiek. Met een decumul tussen publieke en private mandaten als het over dezelfde thema's gaat, een sterkere rol voor de gemeenteraad als controleorgaan, en meer inspraak voor de inwoners zodat wijkraden geen eenrichtingsverkeer meer zijn. Hierover vinden we in het bestuursakkoord weinig terug. Enkel de wijkpetities tegenover de gemeenteraad zijn een stap vooruit. Wijkraden moeten zich echter niet alleen over feesten of de aanleg van voetpaden kunnen uitspreken, maar ook over de miljoenenprojecten in de buurt. Geen schijninspraak, maar wijkraden ernstig nemen.

Oostende wordt de komende zes jaar opnieuw bestuurd door de coalitie SP.A-OpenVLD-CD&V. Wij wensen de coalitie veel succes met het aanpakken van de vele uitdagingen voor Oostende. Groen zal steun bieden vanuit de oppositie als er goede projecten gerealiseerd worden. Maar als het beter moet, zullen we het ook zeggen. Constructief, maar alert.

 

Wouter De Vriendt

Annemie Van der Mueren

Collins Nweke

Kathelijn Vervarcke

 

1 Tal van zaken die aangekondigd worden, werden eerder al beslist (zelfs al formeel in de gemeenteraad): Groen Lint, uitbreiding GAS-boetes, crematorium, renovatie Koninklijke Stallingen, vernieuwing station, nieuw dienstencentrum, Oosteroeverduinen, bouw en wellness opleidingen, Oostende@work, renovatie conservatorium, enz.